Aktuelno

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nastavlja provoditi reforme radnog zakonodavstva
27 Feb 2020Današnje usvajanje Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca u Domu naroda Parlamenta FBiH predstavlja nastavak reforme radnog zakonodavstva s ciljem unaprjeđivanja prava na slobodno organizovanje i udruživanje u sindikate i udruženja poslodavaca, slobodu osnivanja i udruživanja u saveze i udruženja višeg nivoa,  u vezi s pravom na kolektivno pregovaranje u skladu s praksom u okruženju i Evropskoj uniji.
 
Nacrt uređuje kriterije i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, njihova ovlaštenja, postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja značajna za ovaj postupak, s pravom na kolektivno pregovaranje u svrhu unaprjeđivanja ekonomskih i socijalnih interesa.
 
Predviđeno je da reprezentativnost sindikata bude uređena na nivou poslodavca, kantona, FBiH, za područja oblasti djelatnosti, te struke i profesije, dok reprezentativnost udruženja poslodavaca može biti utvrđena na nivou Federacije BiH, kantona i za područje ili oblast djelatnosti.
 
Takođe, predviđeno je da reprezentativnost sindikata za oblast struke i profesije bude utvrđena kod poslodavca i na nivou kantona, čime je uvažen zahtjev određenih, već organizovanih sindikata, kao i sugestije kantonalnih skupština koje su date u tom pravcu.
 
- Usvajanjem ovog izrazito značajnog zakona, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, kao i Vlada FBiH,  uspješno nastavljaju temeljitu reformu iz oblasti radnog zakonodavstva - istakao je federalni ministar Vesko Drljača, saopćeno je iz ovog ministarstva. 
 
 
Srijeda,
15. juli 2020.
VIŠE