Aktuelno

Uskoro javni pozivi za pomoć u liječenju i sufinansiranju sahrana i dženaza branilačke populacije
21 Feb 2020Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici usvojila je prijedloge odluka o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca-branitelja“, i „Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“.

Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata omogućeno je da pokrene dalje procedure kako bi se branioci mogli prijaviti na javni poziv i aplicirati za ova sredstva, koji će bit objavljeni na web stranici ovog ministarstva sa obrascima za prijavu.

Resorni federalni ministar Salko Bukvarević je kazao da će ovo ministrstvo u najkraćem roku pripremiti sve što je potrebno kako bi javni pozivi bili što prije objavljeni. Podsjetio je da svake godine broj zahtjeva raste, te da je znatno povećan broj branilaca i članova njihovih porodica koji su oboljeli od najtežih oboljenja.

Planirana sredstva  u Budžetu FBiH za 2020. godine iznose od 1.500.000 KM za pomoć u liječenju branilaca i 400.000 KM za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza.

Pomoć u liječenju mogu ostvariti branioci koji imaju prebivalište na području BiH, ukoliko su bili pripadnici Oružanih snaga RBiH najmanje 12 mjeseci i nisu ostvarili pomoć po istom osnovu prema drugim propisima i ukoliko imaju relevantnu dokmentaciju koja nije starija od godinu dana. Posebni uslovi bit će detaljno navedeni u tekstu javnog poziva.

Pravo na podnošenje zahtjeva za pomoć u sufinansiranju troškova dženaza i sahrana  pripadnika branilačke populacije imaju osobe koje nisu pomoć ostvarile po istom osnovu od drugog organa ili institucije, uz uslove koji će biti precizirani u javnom, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Utorak,
14. juli 2020.
VIŠE