Aktuelno

EU i donatori ponovili da su spremni podržavati socioekonomske reforme u BiH
13 Feb 2020Federalni premijer Fadil Novalić i zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević bili su na čelu delegacije Vlade Federacije BiH na sastanku na kojem je razgovarano o  srednjoročnim socioekonomskim reformama. Uz predstavnike Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sastanku u Bijeljini održanom od 11. do 13. februara prisustvovali su i predstavnici Vlade Republike Srpske, te Evropske unije (EU).

Sastanku su također prisustvovali predstavnici donatora i međunarodnih finansijskih institucija, uključujući predstavnike ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, te Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, Evropske investicijske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Međunarodne finansijske korporacije.

Domaće vlasti su podsjetile na težnju zemlje da osigura kandidatski status za članstvo u EU i ponovile svoju opredijeljenost da izrade i provedu politike za rješavanje ključnih socioekonomskih izazova s kojima se suočavaju BiH i njeni građani, a u skladu sa zahtjevima iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, zaključeno je na sastanku, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

U skladu sa zaključcima Vijeća EU o BiH iz decembra 2019. godine, predstavnik Evropske unije je ponovio nedvosmislenu posvećenost perspektivi BiH u Evropskoj uniji i to kao jedinstvenoj, nedjeljivoj i suverenoj zemlji.

Učesnici su potvrdili da dokument naziva "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019. do 2022. godine", koji su entitetske vlade usvojile 10. oktobra 2019., a Vijeće ministara 30. januara 2020. pod nazivom "Socioekonomske reforme u BiH za period 2020. do 2022.godine", predstavlja važan plan za rješavanje ključnih socioekonomskih izazova s kojima se BiH suočava.Domaće vlasti su se usaglasile da nadopune akcione planove za provedbu socioekonomskih reformi, koje su već usvojili svi nivoi vlasti s ključnim kratkoročnim socioekonomskim prioritetima sadržanim u prilogu ovog dokumenta. Ovi prioriteti proističu iz Mišljenja Evropske komisije, pratećeg Analitičkog izvještaja, te Zajedničkih zaključaka ekonomskog i finansijskog dijaloga.

Premda je svaki nivo vlasti odgovoran za provedbu mjera iz svoje nadležnosti, domaće vlasti su ponovile opredjeljenje za unapređenje koordinacije i saradnje različitih nivoa vlasti, prepoznajući međusobnu povezanost privrednih aktivnosti u cijeloj BiH. Navedeno će, između ostalog, obuhvatiti unapređenje Programa ekonomskih reformi radi predstavljanja jednog dosljednog i konsolidovanog dokumenta sa analizom i politikama za cijelu zemlju, zaključeno je.

Evropska unija, vodeći donatori i međunarodne finansijske institucije još jednom su potvrdili opredijeljenost da podrže proces reformi kroz bespovratna sredstva, zajmove i tehničku pomoć, a na temelju mjerila za praćenje provedbe reformi, koja će se naknadno usaglasiti.

U svjetlu predstojećeg samita EU i zemalja zapadnog Balkana u Zagrebu 7. maja ove godine, učesnici su dogovorili ponovni sastanak u sličnom formatu za dva mjeseca, s ciljem razmatranja toka procesa i usvajanja sveobuhvatnih akcionih planova za provedu socioekonomskih reformi, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.
 
Nedjelja,
25. oktobar 2020.
VIŠE