Aktuelno

U Livnu prodata zaplijenjena imovina za 150.923 KM
21 Oct 2019U postupku prinudne naplate, Kantonalni porezni ured Livno prodao je zaplijenjenu imovinu poreznih obveznika - dužnika u iznosu od 150.923 KM, zbog naplate dužnih javnih prihoda.
 
Prodata je imovina poreznog obveznika - dužnika „Unimax“ d.o.o Livno u iznosu od 150.100  KM, a prodati su poslovni objekt i dva zemljišta. Također, prodata je i imovina poreznih obveznika „Perla“ d.o.o. Livno, „Li Pam“ d.o.o. Livno, „Čulin mlin“ d.o.o. Livno i „GAIA“ d.o.o. Livno.
  
Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje da se naplate obaveze po osnovu javnih prihoda, a zapljena i prodaja imovine je krajnja mjera u postupku naplate dužnih javnih prihoda. Međutim, zaplijenjena imovina se veoma teško prodaje, jer nema zainteresiranih kupaca.
 
 
Petak,
18. septembar 2020.
VIŠE