Aktuelno

Džindić: Vlada FBiH će podržavati gradnju Bloka 1-350 MW
03 Oct 2019Vlada BiH danas je na sjednici primila k znanju Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realiziranim aktivnostima za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići - Blok 1-350 MW i zadužila Nadzorni odbor i Upravu da nastave aktivnosti za finansiranje i gradnju tog bloka.
 
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić kazao je na pres-konferenciji u Sarajevu  da je Vlada FBiH time 'otklonila' medijske spekulacije da ne želi graditi taj blok.
 
- Vlada otpočetka podržava i podržavaće  gradnju ovog bloka, samo nije sve do nas - poručio je Džindić.
 
Istakao je da je ovo ministarstvo danas predložilo kratku informaciju o tom projektu te zaključcima definiralo određene aktivnosti i da je Rudnik mrkog uglja "Banovići" do sada pokrenuo niz aktivnosti na gradnji Bloka 1-350 MW, a koje se vode još od 2008. godine.
 
Ministar Džindić također je rekao da je ovaj rudnik donio 13 akata, na osnovu kojih je pokrenut određeni broj aktivnosti, te pribavio 40 različitih dozvola, a da među njima ima i nekih koje su istekle i koje treba obnoviti.
 
Dodao je da je Vlada FBiH u tom procesu donijela i usvojila 11 dokumenata, odluka i zaključaka, a Parlament Federacije BiH devet dokumenata. Također je naglasio da je Vijeće ministara BiH donijelo dva pisma podrške za gradnju tog bloka.
 
Rekao je i da se  RMU "Banovići" zvanično obratio resornom ministarstvu za prijem 152 radnika te da je Vlada FBiH danas na sjednici dala saglasnot za prijem 141 radnika koji rade u proizvodnji, a odbila za njih 11 koji rade na administrativnim poslovima – rekao je Džindić.Vlada je, prema njegovim riječima, također razmatrala i prihvatila informaciju o ugroženom sigurnosnom stanju u privrednom društvu PS Vitezit d.o.o. Vitez, te zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da Federalnom ministarstvu finansija podnese zahtjev za dodjelu sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2019. godinu za isplatu 60.000 KM za finansiranje troškova rada unutrašnje zaštitarske službe u predstečajnom i stečajnom postupku.
 
Utorak,
01. decembar 2020.
VIŠE