Aktuelno

Isplata civilnih invalidnina
11 Sep 2019Iz Federalnog ministarstva finansija/financija saopćeno je da su nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za avgust/kolovoz 2019. godine upućeni su prema bankama.

Za ove kategorije ovo ministarstvo osiguralo je sredstva u ukupnom iznosu od 13.561.151,29 KM.
 
Ponedjeljak,
24. februar 2020.
VIŠE