Aktuelno

Održana 115. sjednica Vlade Federacije BiH
09 Aug 2017

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke, bude izdvojeno 182.209,32 KM. Iznos je namijenjen za uplatu doprinosa za PIO, zdravstveno i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za radnike Konfekcije Borac d.d. Travnik koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a to pravo ne mogu ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa. Na spisku su 44 radnika, a za njih će biti uplaćeno 96.737,48 KM za penzijsko-invalidsko osiguranje, 76.231,66 KM na ime zdravstvenog i 9.240,18 na ime osiguranja od nezaposlenosti. Inače, do sada je Vlada za ove namjene izdvojila 6.520.548,50 KM za ukupno 318 zaposlenika više privrednih društava.
 
U periodu od 20. marta do 23. jula 2017. godine federalni i kantonalni inspektori su na području svih kantona Federacije BiH, izvršili 5.298 nadzora, izdali 3.514 prekršajnih naloga u iznosu od 4.408.924 KM, 508 rješenja o otklanjanju nedostataka i 171 rješenje o privremenoj zabrani rada i zapečatili 47 objekata, navedeno je u izvještaju Federalne uprave za inspekcijske poslove o pojačanim aktivnostima s ciljem suzbijanja “sive ekonomije”, koje provode mješoviti inspekcijski timovi, koji je danas usvojila Federalna vlada. U izvještajnom periodu su kontrolisana 5.298 subjekata i ukupno 5.305 zaposlenika i zatečeno 285 radnika “nacrno”.  Očekuje se da će pojačane inspekcijske kontrole povećanti fiskalne prihode po osnovu PDV-a i vanbudžetske prihode kroz uplate doprinosa u fondove. Tokom pojačanih aktivnosti, navedeno je u informaciji, inspektori su provodili i tzv. usmjereni nadzor u nekim oblastima i u skladu sa određenjima Vlade Federacije BiH. Kontrola se, između ostalog, odnosila i na primjenu Uredbe o poticanju zapošljavanja u FBiH, tokom koje je ocijenjeno da se poslodavci pridržavaju propisanih normi, pa inspektori nisu primjenjivali kaznene mjere.
 
Nakon analize informacije Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Vlada FBiH danas je zaključila da ne postoje finansijske mogućnosti za povećanje svih penzija za 10 posto. Zaključila je i da će kroz novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju razmotriti mogućnost rješenja kojim bi za 10 posto bile povećane penzije ostvarene do 1998. godine, a penzije ostvarene od 1998. do 2007. godine, kao i ostale u skladu s finansijskim mogućnostima Federacije BiH. Stav Vlade FBiH je da je posljednja izmjena važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja je dobila podršku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u potpunosti suprotna cjelokupnom konceptu reforme penzijskog sistema u FBiH, te će u slučaju usvajanja izmjena razmotriti mogućnost pokretanja postupka provjere načina predlaganja i donošenja.
 
U slučaju da od 1.8.2017. godine bude povećan iznos penzija za deset posto isključivo penzionerima koji su penzionisani do 31.7.1998. godine, projekcija finansijskog rezultata u naredne četiri godine pokazuje postepeno smanjenje akumuliranog deficita na 112.686.968 KM u 2020. godini. No, ukoliko bi penzije bile povećane 10 posto za sve penzionere, akumulirani deficit bi u 2017. godini iznosio 262.981.006 KM, sljedeće bi bio 351.902.514 KM, u 2019. bi bio povećan na 454.055.342 KM, a u 2020. godini bi dosegao 534.017.652 KM.
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju o aktivnostima vezanim za privredna društva grupacije Agrokor sa sjedištem u FBiH i zadužila Generalni sekretarijat Vlade FBiH da pripremi analizu mogućih pravnih rješenja za pojačan nadzor i mjere s ciljem zaštite dobavljača i zaposlenika, u skladu s nadležnostima Vlade, te da, u najkraćem mogućem roku, pripremi prijedlog pravnih rješenja. Vlada FBiH već nekoliko mjeseci kontinuiranno prati aktivnosti vezane za krizu u Agrokor grupaciji s ciljem minimiziranja rizika po privredu Federacije BiH, posebno imajući u vidu sistemski rizik vezan za dobavljače i zaposlene. 
 
 
Četvrtak,
23. septembar 2021.
VIŠE