Aktuelno

Izvršenje Proračuna FBiH: Vraćeno 220 miliona KM duga više nego što je iznosilo novo zaduženje
27 Jul 2017

U periodu januar - juni 2017. godine servisirano je 388,2 miliona KM obaveza po osnovu duga, dok je novo zaduženje iznosilo 160,1 milion KM. To znači da je Vlada vratila 220 miliona KM više nego što se zadužila. Zbog toga će, uz već jednu ranije otkazanu, vjerovatno otkazati još jednu najavljenu aukciju trezorskih zapisa. Ovo je navedeno u izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za prvo polugodište 2017. godine koji je Vlada Federacije BiH usvojila na danas održanoj sjednici u Sarajevu. U ovom izvještaju je precizirano i da ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranja iznose 1.023,9 miliona KM i veći su tri posto nego u prvih šest mjeseci prošle godine.
 
Na današnjoj sjednici, Vlada je utvrdila prijedloge više zakona i uputila ih u parlamentarnu proceduru.
 
Prijedlog zakona o registru finansijskih izvještaja uređuje uspostavu, sadržaj i vođenje Registra finansijskih izvještaja i zaštitu i čuvanje dokumentacije i podataka.  Registar je centralni izvor informacija o uspješnosti poslovanja i finansijskom položaju pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine, obveznika predaje finansijskih izvještaja Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA) koja ga uspostavlja i vodi.
 
Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH nastavak je aktivnosti na ispunjenju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih država članica i Bosne i Hercegovine. Zakon donosi dalje usaglašavanje sa zakonodavstvom EU, a njegova rješenja treba da otklone neusklađenost postojećeg propisa u oblasti računovodstva i revizije sa odgovarajućom regulativom Evropske unije.
 
Federalna vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Osnovna je namjera da onima koji ispune uslove za otpis propisanih zateznih kamata nastalih po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, a koji u cijelosti izmire obaveze glavnog duga, najkasnije do dana isteka roka od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, bude otpisana u cjelokupnom iznosu obračunata, a neplaćena kamata.
 
Utvrđen je i po hitnom postupku Federalnom parlamentu upućen Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi. U Zakon su dodane nove odredbe, po kojima se za rješenje o prijemu državljanstva za osobe koje imaju status izbjeglice plaća 100 KM, a za posebnu suglasnost iz članka 26. Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine 30 KM. Ukinuta je pristojba koja se odnosi na uvjerenja o stanju poreskih obaveza.
 
Na usvajanje po skraćenoj proceduri Parlamentu FBiH je upućen i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije. Na ovaj način je rok za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je istekao 30. juna 2017. godine, produžen do 30. juna 2019. godine.
 
Federalna vlada danas se saglasila s tekstom Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.
 
Donesena je Odluka o izdvajanju 893.533,99 KM za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja 66 zaposlenika namjenske industrije i za izmirenje dugovanja četiri privredna društva za neuplaćene doprinose zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.
 
Federalnom ministarstvu kulture i sporta Vlada FBiH je odobrila raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, u ukupnom iznosu od 725.647,82 KM.
 
 
 
Četvrtak,
13. august 2020.
VIŠE