Aktuelno

Ministar Dedić na otvaranju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću
05 Jul 2017Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić danas je prisustvovao svečanom otvaranju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Velhovo u Bihaću koje je izgrađeno u okviru Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću. Projekat je finansiran sredstvima Njemačke razvojne banke KfW, Evropske unije, budžetskim sredstvima Grada Bihaća i Vlade FBiH, kao i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Agencije za vodno područje rijeke Save. Vrijednost projekta koje je započeto 2012. godine je 25 miliona eura, a njegovom realizacijom proširena je i sanirana kanalizaciona mreža i izgrađeno savremeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Federalni ministar izrazio je zadovoljstvo otvorenjem postrojenja koje će kako je istakao dugoročno doprinijeti poboljšanju uslova života građana.

- Osim njegovog izuzetnog značaja za zaštitu voda na području Bihaća, sliva Une i sliva Save u FBiH i BiH, ovo postrojenje doprinosi i rješavanju jednog od najvećih ekoloških izazova a to je problem zagađenosti otpadnim vodama naselja i gradova u prekograničnom i širem evropskom kontekstu. Postrojenje zadovoljava zahtjevne kriterije EU propisa i predstavlja jedan od najvećih i najznačajnijih investicijskih poduhvata u Federaciji BiH. Njegovim puštanjem u rad povećan je kvalitet vode riječnog toka, rekreacijska, turistička i okolišna vrijednost područja, uz pozitivan učinak na zdravlje ljudi, jedinstvene ekosisteme i bioraznolikost kojom obiluje sliv rijeke Une - rekao je Dedić.

Podsjetio je da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u zadnjih deset godina u saradnji sa svojim agencijama za vodna područja podržalo i provelo niz projekata rekonstrukcije i izgradnje kanalizacionih sistema i postrojenja za tretman otpadnih voda.

Pored Bihaća, postrojenja su izgrađena i u kantonu Sarajevo i gradu Mostaru za koje je putem ovog ministarstva osigurana značajna podrška međunarodnih institucija kao i podrška iz Budžeta FBiH. Nakon završetka i puštanja u pogon ovih postrojenja, procjenjuje se da će procenat tretmana otpadnih voda iz naselja i gradova u FBiH do kraja 2020. godine dostići 25 posto, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 
 
Ponedjeljak,
10. august 2020.
VIŠE