Aktuelno

Okrugli sto o obrazovnim potrebama Roma
08 Nov 2007

U organizaciji CARE International NWB 7.11.2007. godine održan je Okrugli sto na temu “Implementacija Plana akcije o obrazovnim potrebama Roma i pripadnika ostalih nacionalnih manjina u BiH”.

U radu Okruglog stola učestvovali su generalni direktor CARE International NWB Gustavo D' Angelo, predstavnici Vijeća Roma BiH Dervo Sejdić i Centra za podršku informiranja i zajedničkog djelovanja romskih NVO-a Sarajevskog, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona Mirsad Sejdić, te predstavnici Sarajevskog, Tuzlanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog kantona, OSCE-a, UNICEF-a i nevladinih organizacija.

Savjetnica federalne ministrice obrazovanja i nauke Nadija Bandić upoznala je prisutne sa aktivnostima ovog ministartva na implementaciji Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i pripadnika nacionalnih manjina u BiH u 2007. godini. Ističući da Romi daju posebnan doprinos šarolikoj multietničkoj slici Bosne i Hercegovine, kazala je da je Federalno ministarstvo u ovoj godini izdvojilo 65.280 konvertibilnih maraka za nabavku besplatnih udžbenika za učesnike romske populacije. Za socijalno ugrožene kategorije Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke izdvojilo je još 120.400 KM. Ministarstvo podržava rad romskih udruženja koji imaju za cilj poboljšati uslov života i školovanje ove djece.

Na Okruglom stolu donesen je zaključak da je potrebno revidirati Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma i pripadnika nacionalnih manjina u BiH, te precizirati kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve i definirati obaveze nadležnih vlasti u njihovoj realizaciji, saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

 
Subota,
15. august 2020.
VIŠE