Више од 23 милиона КМ за унапређење авиопромета у Федерацији БиХ

 • 16.03.2023.
 • Више од 23 милиона КМ за унапређење авиопромета у Федерацији БиХ

  На приједлог Федералног министарства промета и комуникација, Влада ФБиХ је с циљем унапређења авиопромета у Федерацији БиХ донијела пет одлука о усвајању програма утрошка средстава текућих трансфера из овогодишњег федералног буџета, намијењених за капиталне трансфере и субвенције јавним предузећима. Овим одлукама укупно је одобрено 23.170.000 КМ и то за ЈП Аеродром Бихаћ д.о.о. Бихаћ, те ЈП Међународни аеродром Сарајево д.о.о. Сарајево, ЈП Међународни аеродром Тузла и ЈП Међународни аеродром Мостар д.о.о. Мостар.

  Програмом утрошка капиталног трансфера Аеродрому Бихаћ додијељено је 19.700.000 КМ. Средства  ће бити утрошена за наставак експропријације земљишта за потребе прве фазе изградње аеродромског комплекса, као и наставак изградње полетно-слетне стазе, те превентивна археолошка истраживања на локалитету изградње овог аеродрома са пратећом инфраструктуром. Средства су намијењена и за трошкове геодетског снимања препрека у зонама прилаза аеродрому Бихаћ за потребе израде дизајна процедура летења, те надзора над извођењем радова изградње полетно-слетне стазе. Бит ће утрошена и за израду идејних и главних пројеката измјештања постојеће водоводне мреже, извода из пројектне документације, нове стајанке, паркинга за путнике, упосленике, модуларног путничког терминала, контролног торња, зграде граничне полиције и царинске контроле.

  Другим програмом, такођер, за ЈП Аеродром Бихаћ данас је одобрена субвенција у износу од 170.000 КМ за плаће и накнаде упосленика, те трошкове телефонских, поштанских услуга, уредског материјала и енергије, као и за друге пратеће трошкове и таксе.

  Два програма за унапређење авиопромета у ФБиХ, у укупном износу од два милиона КМ, односе се на аеродроме Сарајево и Тузла. Средства у износу од милион КМ за Сарајевски аеродром бит ће усмјерена за сигурносни скенер, опрему за откривање трагова експлозива, спремник за суспектну пртљагу, опрему за скенирање обуће, те за радио комуникационе системе, као и метал детекторска врата.

  Одобреном одлуком Тузлански аеродром ће средства у износу од милион КМ утрошити за путничке степенице, ГПУ земаљски агрегат за послугу авиона, елеватор са продуженом руком, колица за пртљагу, затим трактор на електрични погон, тегљач колица и друге вучне опреме, као и нископодни аутобус, инвалидска колица за укрцавање и искрцавање, гумене подметаче и чуњеве, рендген уређај за кабински пртљаг, те метал детекторска врата. Из ових средстава за Аеродром Тузла бит ће осигурана и рампа, интервенцијска ватрогасна одијела, као и остала ватрогасна опрема. Између осталог, предвиђени су и радови на опремању путничког терминала, трећег одлазног гате-а, као и реконструкција и радови на визуелном идентитету портирнице, те проведба других пројеката модернизације овог аеродрома.

  Данас усвојеним програмом утрошка средстава текућег трансфера за субвенције јавним предузећима 1.300.000 КМ додијељено је Аеродрому Мостар. Између осталог, ова средства намијењена су за трошкове потрошног материјала за ХТЗ заштиту, уредског и материјала за чишћење и одржавање, те електричне енергије и воде, горива, поштанских и телекомуникацијских услуга, плаћа и осталих примања запослених, стручног оспособљавања упосленика.

  Федерално министарство промета и комуникација вршит ће континуиран надзор о утрошку ових средстава одобрених у оквиру данас усвојених програма, те ће са аеродромима потписати уговоре о пријеносу средстава, проведби поступака јавне набавке и извјештавању о утрошку. Аеродроми су задужени да квартално извјештавају ресорно федерално министарство о утрошку средстава, те да најкасније до 28. фебруара наредне године сачине укупне извјештаје о утрошеним средствима и заједно са одлукама надзорних одбора о усвајању тих извјештаја, доставе их Министарству.