Утврђени амандмани на Приједлог закона о порезу на доходак: Без опорезивања до 1.000 КМ

 • 12.01.2023.
 • Утврђени амандмани на Приједлог закона о порезу на доходак: Без опорезивања до 1.000 КМ

  На приједлог Федералног министарства финансија, Влада ФБиХ утврдила је амандмане на Приједлог закона о порезу на доходак. Данас утврђени амандмани постају саставни дио Приједлога закона који је Влада раније упутила у парламентарну процедуру по редовном поступку. 

  Једним од амандмана је утврђено да доходак до 1.000 КМ неће бити опорезован. Овим амандманом  на приједлог Владиног закона у Парламенту врши се измјена личног одбитка на мјесечном нивоу с предложених 800 КМ на 1.000 КМ као ставка у израчуну укупног дохотка. Наиме, интенција личног одбитка код дохотка од несамосталног и самосталног рада јесте заштита ниских плаћа, а који се код израчуна рефлектује као нулта стопа пореза на доходак до предложених 1.000 КМ. Увећање личног одбитка са 800 КМ на 1.000 КМ предложено је као мјера помоћи радно-способном становништву.

  Према образложењу другог утврђеног амандмана такођер је предложено да се за изузете приходе на име стипендије, трошкова праксе, те образовања и волонтирања, изврши измјена начина исказивања изузетог прихода с фиксног износа какав је био, на процентуални износ у односу на просјечну плату. Приједлог за овом измјеном потакли су будући непредвиђени инфлаторни притисци, гдје ће ови изузети износи расти с растом просјечне плаће.

  Поред тога приједлог је да се повећа износ изузетог прихода на име отпремнине приликом одласка у пензију са три на шест просјечних плаћа. Приједлог за овом измјеном такођер су потакли будући непредвиђени инфлаторни притисци и заштита примања будућих пензионера. 

  Законом о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом уведено је да се трошкови овог лијечења признају на терет буџета Федерације БиХ, те се ова врста дохотка инкорпорира у категорије изузетог прихода од опорезивања.

  Поред тога, предложено је да се у изузете приходе инкорпорира и приход из исплаћених осигураних сума из животног осигурања и добровољног здравственог осигурања, као потицај становнишву да се искористи потенцијал сектора осигурања, а растерети обавезно здравствено осигурање.

  Такођер, амандманом је утврђено да почетак примјене закона буде 1.1.2024. године.