Утврђен Нацрт закона о заштити менталног здравља

 • 06.10.2022.
 • Утврђен Нацрт закона о заштити менталног здравља

  Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Сарајеву, на приједлог Федералог министарства здравства, утврдила Нацрт закона о заштити менталног здравља и упутила га у даљњу парламентарну процедуру.

  Основни циљ доношења овог закона је омогућавање провођења међународно утврђених стандарда заштите менталног здравља свих грађана на бази једнакости и равноправности. Такођер, циљ је грађанима Федерације БиХ осигурати право на заштиту путем мјера промоције менталног здравља и превенције менталних поремећаја, дијагностике, лијечења и психосоцијалне рехабилитације.

  Овим новим законом се на једном мјесту регулира заштита менталног здравља на сва три нивоа организације здравствене заштите (примарна, секундарна и терцијарна). Закон први пут децидно утврђује начела на којима се цијели овај систем треба заснивати, те утврђује сет права особама с менталним поремећајима, што до сада није био случај.

  Након свих анализа, оцијењено је да досадашњи важећи правни оквир који у ФБиХ постоји од 2001. године кроз провођење Закона о заштити особа са душевним сметњама јесте добра основа заштите, али је у свјетлу савремених стандарда недовољан. То првенствено због чињенице да фокус ставља на заштиту особа у болничком третману, а не бави се питањем здравствене заштите на примарном нивоу.

  Тако, напримјер, постојећим законским рјешењима нису обухваћене области као што су промоција здравља и превенција болести. Постоје и законске одредбе које је требало унаприједити и детаљније дефинирати, те питања која нису адресирана, као што су попис права особа са менталним поремећајима, стандарди заштите на свим нивоима здравствене заштите, отпуст из здравствене установе, мјере присиле, поступање са неурачунљивим починитељима протуправног дјела, континуитет здравствене заштите, координирана брига, социјална инклузија, као и супервизија у стручном раду. Сва та питања обухваћена су и уређена у данас утврђеном тексту закона.

  У складу са уставним надлежностима, овај текст закона у форми преднацрта је прошао процедуре давања мишљења кантона и надлежних тијела у Влади ФБиХ, те других заинтересираних субјеката. Заједничким залагањем свих надлежних тијела сврха будућег закона о заштити менталног здравља са свим предвиђеним подзаконским актима и механизмима надзора, јесте унапређење пружања заштите, а посебно помоћи и бриге за особе са менталним поремећајима и њихово укључење у друштво.