Утврђен Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о просторном планирању и кориштењу земљишта на нивоу ФБиХ

 • 10.11.2022.
 • Утврђен Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о просторном планирању и кориштењу земљишта на нивоу ФБиХ

  Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Сарајеву, утврдила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о просторном планирању и кориштењу земљишта на нивоу Федерације БиХ, те га упутила у парламентарну процедуру. Циљ измјена и допуна је законодавни оквир прилагодити потребама инвеститора ради стварања што бољег и ефикаснијег привредног амбијента у ФБиХ.

  Њиме се, између осталог, прописује провођење поступка издавања е-дозвола у области грађења. На пројекту е-система је активно радило Федерално министарство просторног уређења у сарадњи са УСАИД-ом, с обзиром на то да важећи закон не садржи одредбе за увођење електронског система издавања дозвола у области грађења.

  Новим законским одредбама, које разрађују систем за издавање е-дозвола у области грађења, утврђује се могућност подношења захтјева, припадајуће документације, те других аката у области грађења и у електронској форми, као и начин прибављања корисничког кода. Дефинирају се и судионици у поступку електронског исходовања дозвола у складу са Законом о електронском документу ФБиХ. Даје се могућност инвеститору да самостално изабере начин на који ће добити потребне папирне и/или електронске документе, те се утврђују услови које овлаштени пројектанти морају испоштовати код израде инвестиционо-техничке документације, као и начин прикупљања доступних података од надлежног органа након успоставе е-система.

  Како је образложено, унапређење функционалности система и управних аката допринијет ће значајном смањењу времена за добијање дозвола, јер више неће бити потребно да подносиоци захтјева лично долазе у институције.

  Предложено је и скраћење рокова за издавање аката о грађењу. Тако се са 30 на 15 дана скраћују рокови у којим је ресорно министарство дужно донијети рјешења по захтјевима за издавање урбанистичке сагласности, као и за издавање одобрења за грађење, а са 20 на 15 дана за доношење рјешења по захтјеву за измјену одобрења за грађење. Прецизира се у којим управним поступцима се тражи мишљење кантоналног министарства просторног уређења.

  Измјенама и допунама овог закона предвиђено је оснивање коморе инжењера у грађевинарству Федерације БиХ, а с циљем унапређења услова за обављање стручних послова у области просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, грађења грађевина и захвата у простору и других области значајних за планирање и изградњу. Сврха коморе је остваривање интереса инжењера архитектонске, грађевинске, геодетске, машинске, електротехничке и саобраћајне, као и других који судјелују у сектору грађевинарства.

  Овим измјенама и допунама такођер се закон хармонизира са одредбама Закона о заштити околиша, те Правилника о збрињавању грађевинског отпада, као и Закона о провођењу Одлука Комисије за очување националних споменика БиХ. Отклањају се и недоумице које су у протеклом периоду имали инвеститори у вези са документацијом која се доставља уз захтјев за реконструкцију у односу на ону која се доставља уз захтјев за издавање одобрења за грађење.

  Текст измјена и допуна закона је прошао процедуре прибављања мишљења заинтересоване јавности и био објављен на wеб страници Федералног министарства просторног уређења с позивом свим заинтересованим за достављање коментара. У форми преднацрта био је упућен и надлежним кантоналним министарствима из ове области, те су у њега уграђене одређене сугестије.