У току провођење појачаних инспекцијских надзора у ФБиХ

 • 18.10.2022.
 • У току провођење појачаних инспекцијских надзора у ФБиХ

  Из Федералне управе за инспекцијске послове је саопћено да у оквиру активности на сузбијању незаконитих дјелатности у појединим областима инспекцијског надзора које су препознате под појмом „сиве економије“, ова управа од 3.10.2022. године проводи други циклус појачаних инспекцијских надзора у Федерацији БиХ за 2022. годину.

   

  У складу с “Програмом појачаних инспекцијских надзора на подручју свих кантона у Федерацији БиХ за период октобар-децембар 2022. године”, инспектори Федералне управе за инспекцијске послове су у периоду од 3. до 14.10.2022. године извршили 641 појачан надзор и 17 контролних надзора. У оквиру њих су евидентирани прекршаји који подразумијевају издавање 276 прекршајних налога у износу од 472.080 КМ. Евидентиран је износ од 26.023,18 КМ на име накнада за воде, шуме, цесте и зрак, те изречено 15 рјешења о привременој забрани рада лицима и субјектима који су пословали без одговарајуће документације. Субјектима надзора код којих су уочена мања одступања издата су 52 рјешења о отклањању недостатака, те због пропуста неће бити прекршајно санкционирани уколико исте благовремено отклоне. У сарадњи с кантоналним инспекцијама рада, контролисан је и 41 радник, а затечена су два непријављена радника.

   

  Предмет контрола су, између осталог, прометовање дрвних сортимената, промет грађевинског материјала, издавање фискалних рачуна, контрола цијена по основу одлука Владе ФБиХ, кориштење ауторских права, управљање електронским отпадом, употреба кеса трегерица, те надзор над робним резервама ФБиХ.

   

  У контролама темељем Закона о фискалним системима ФБиХ, утврђено је да сваки од 287 контролисаних субјеката посједује фискалну касу, док 64 субјекта у тренутку надзора нису издавали фискалне рачуне, због чега ће бити прекршајно санкционирани. Казне за неиздавање фискалног рачуна прописане овим законом износе од 2.500 КМ до 20.000 КМ за правно лице – обвезника, за одговорно лице у правном лицу од 1.000 КМ до 3.000 КМ, док за подузетнике оне износе од 3.000 КМ до 10.000 КМ.

   

  Из Федералне управе истичу да ће појачани надзори трајати до 24.12.2022. године, а  тржишни инспекторат ће наставити надзор и за вријеме новогодишњих празника.

   

  Такођер, апелују на привредне субјекте да ускладе своје пословање с прописима, те позивају грађане да уочене неправилности у раду привредних субјеката пријаве овој управи, саопћено је из Федералне управе за инспекцијске послове.