Трансфери бранитељским популацијама повећани за 4,1 милион КМ

 • 28.07.2022.
 • Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата, донијела четири одлуке о измјенама трансфера који су овогодишњим Буџетом ФБиХ намијењени припадницима бранитељских популација.

  Тако је трансфер за помоћ у лијечењу бораца - бранитеља двоструко повећан те, умјесто досадашњих 1.500.000 КМ, сада износи 3.000.000 КМ.

  За исти износ од 1.500.000 КМ повећан је и трансфер за суфинансирање трошкова сахрана и џеназа припадника бранитељских популација, те је износи 2.300.000 КМ.

  Трансфер за суфинансирање изградње спомен обиљежја, уређења мезарја и гробаља повећан је са 100.000 КМ на 1,1 милион КМ. Додатних 1.000.000 КМ намијењен је за суфинансирање изградње, обнове, санације, ревитализације и илуминације слиједећих спомен обиљежја, од чега за  Партизанско спомен-гробље у Мостару 200.000 КМ, за Меморијални центаа Гробље Мира Биле  300.000 КМ, Музеј 505. витешке бригаде 400.000 КМ, те за Спомен обиљежје „Љиљан“  100.000 КМ.

  Са досадашњих 360.000 КМ на 460.000 КМ повећан је повећан је и трансфер за удруге проистекле из посљедњег одбрамбено-ослободилачког/домовинског рата. Додатних 100.000 КМ који су средства која ће бити кориштена за традиционално одржавање Спортских игара Савеза РВИ Федерације БиХ (60.000 КМ) и Спортских игра ХВИДР-е ХВО ХБ (40.000 КМ).

  На данашњој сједници је донесена и Одлука којом је утврђен коефицијент 1 (један) за обрачун и исплату мјесечне новчане егзистенцијалне накнаде демобилизираним браниоцима и члановима њихових породица за период јули - септембар 2022. године (ИИИ квартал) у оквиру Трансфера за имплементацију Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица - новчана егзистенцијална накнада утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину.