Прихваћен зајам за изградњу трамвајске пруге Илиџа - Храсница

 • 20.10.2022.
 • Прихваћен зајам за изградњу трамвајске пруге Илиџа - Храсница

  Влада ФБиХ је утврдила приједлог одлуке о прихватању задужења Федерације БиХ по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за реализацију пројекта изградње трамвајске пруге Илиџа – Храсница у износу до 25.000.000 еура.

  Утврђени приједлог одлуке о овом задужењу бит ће упућен Парламенту Федерације БиХ на коначно изјашњавање.

  Средства требају бити кориштена за проширење двосмјерне трамвајске пруге од Илиџе до Храснице, изградњу новог кружног тока на Илиџи, гдје ће бити прикључен на постојеће трамвајске пруге, као и полукружног скретања у Храсници, те за изградњу приближно двадесет нових трамвајских станица. Зајам се даје с роком отплате од 15 година и с трогодишњим граце периодом.

  Текстом одлуке се потврђује да је разматрана документација прихватљива за Федерацију БиХ, а посебно нацрти уговора о зајму између БиХ и ЕБРД-а и о подршци зајму између Кантона Сарајево и ЕБРД-а, као и Нацрт пројектног уговора између Министарства саобраéаја КС и ЕБРД-а.

  Средства овог зајма ће Федерација БиХ пренијети на Кантон Сарајево, као крајњег корисника и дужника.

  Федерално министарство финансија задужено је да с Кантоном Сарајево усагласи и склопи подуговор о зајму којим ће, у сврху редовне отплате, дефинирати услове враéања средстава која се преносе на кредитном основу.

  Такођер се одлуком даје сагласност за закључивање Супсидијарног уговора измеду БиХ и ФБиХ, те подуговора између ФБиХ и Кантона, а за њихово потписивање овлашћује се федерална министрица финансија.