О мајмунским богињама и мјерама за заштиту становништва за Федерацију БиХ

 • 27.10.2022.
 • На приједлог Федералног министарства здравства и уз стручно мишљење Завода за јавно здравство ФБиХ, Влада ФБиХ је на данашњој сједници донијела одлуку о проглашењу мајмунских богиња заразном болести од интереса за Федерацију БиХ и мјерама за заштиту становништва ФБиХ.

  С циљем спрјечавања и сузбијања заразне болести мајмунских богиња подузимају се мјере заштите становништва од заразних болести утврђене Законом о заштити становништва од заразних болести, као и прописима донесеним на основу овог закона. То су представљање и здравствено васпитање о превенцији заразне болести, рано откривање извора заразе и путева преношења заразе, лабораторијска изолација и идентификација узрочника, пријавијивање, те вакцинација - превентивна и послијеекспозицијско спрјечавање развоја и ширења мајмунских богиња према индикацијама надлежних тијела у ФБиХ.

  Федерални буџет, у складу с могућностима у фискалној години, финансира мјеру заштите од ове заразне болести која обухвата осигурање потребних резерви вакцина, у складу с доступношћу, а у смислу превентивног и послијеекспозицијског спрјечавања развоја и ширења мајмунских богиња према индикацијама надлежних тијела у Федерацији БиХ.

  У образложењу је, уз остало, наведено да је од маја 2022. године неколико неендемских земаља у четири региона Свјетске здравствене организације (СЗО) пријавило случајеве мајмунских богиња, од којих већина нема хисторију путовања у ендемске земље, стога су тренутне епидемије необичне и различите од претходних епидемија повезаних с путовањима. Од почетка избијања мајмунских богиња до 28.9.2022. земље западног Балкана пријавиле су потврђене случајеве, и то Србија (40), Хрватска (29), БиХ (5) и Црна Гора (2). Пет случајева које је пријавила БиХ регистрирано је у Федерацији БиХ.

  Након процјене ризика према утврђеним критеријима, СЗО укупни ризик на глобалном нивоу процјењује као умјерен. На регионалном нивоу, ризик се сматра високим у једном региону (ЕУРО) и умјереним у пет других региона СЗО-а. У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и својим надлежностима Завод за јавно здравство ФБиХ дао је стручно мишљење 25.8.2022. године и 4.10.2022. године, у којем је наведено да се мајмунске богиње имају сматрати заразном болести чије је спрјечавање и сузбијање од интереса за Федерацију БиХ. Такођер, предлажу се и мјере заштите које се имају примјењивати код појаве мајмунских богиња. Идентичан став имало је и Стручно савјетодавно тијело за заразне болести Федералног министарства здравства које је развило Смјернице за збрињавање и третман обољелих с мајмунским богињама. Стручно савјетодавно тијело за имунизацију овог министарства дало је стручни став у вези вакцинације - да на основу тренутно процијењених ризика масовна вакцинација против мајмунских богиња није потребна, нити се препоручује у овом тренутку. Ширење мајмунских богиња с човјека на човјека може се контролирати јавноздравственим мјерама. У управљању одговором, вакцинацију треба сматрати додатном мјером за употпуњавање јавноздравствених интервенција.

  Влада је усвојила и Информацију о појави заразне болести из групе зооноза-мајмунске богиње, те подузимању мјера за заштиту становништва ФБиХ од заразних болести. Обавезала се набавити вакцину против мајмунских богиња - Анкара Бавариан Нордиц (МВА-БН) понуђену кроз Споразум о заједничкој јавној набавци медицинских протумјера за БиХ, у количини од 1.000 доза вакцина за потребе становништва ФБиХ. Средства за набавку ових вакцина ће се осигурати из текуће резерве Буџета ФБиХ за ову годину.