Министрица Ђапо: Први у БиХ усвојили смо стратегију заштите околиша, изнимно важну за здравље и наш пут ка ЕУ

 • 25.08.2022.
 • Министрица Ђапо: Први у БиХ усвојили смо стратегију заштите околиша, изнимно важну за здравље и наш пут ка ЕУ

  На приједлог Федералног министарства околиша и туризма, Влада Федерације БиХ је на сједници у Мостару у парламентарну процудуру упутила Приједлог стратегије заштите околиша 2022-2032. година.

  Овај стратешки документ за Федерацију БиХ обухвата важне области, међу којима су управљање околишем, водама и отпадом, биодиверзитет и заштита природе, квалитет зрака, климатске промјене и енергија, хемијска сигурност и бука те одрживо управљање ресурсима, укључујући пољопривреду, шумарство, рибарство и рударске активности.

  - Федерална стратегија заштите околиша коју је Влада данас усвојила изнимно је важна за здравље свих, али и приближавање Босне и Херцеговине Еврпској унији. Она ће бити дио свеобухватне стратегије ЕСАП БиХ за наредну деценију, а околиш је једно од питања о којима ће БиХ преговарати са ЕУ у складу с Поглављем 27. - Околиш и климатске промјене. Наша је обавеза провођење политике и прописа у складу с правном стечевином ЕУ у овој области. Цјелокупни процес израде федералне стратегије провели смо уз сарадњу и учешће више од 300 представника релевантних министарстава, јавних установа и других институција на свим нивоима власти у ФБиХ, представника академске заједнице и невладиног сектора уз континуирано укључивање јавности - казала је федерална министрица околиша и туризма Едита Ђапо.

  Према њеним ријечима, БиХ је почетком 2019. године уз финансијску подршку Амбасаде Краљевине Шведске у БиХ започела активности на изради свеобухватне стратегије заштите околиша Босне и Херцеговине (ЕСАП БиХ). Она је четверокомпонентна, односно састојат ће се од стратегија за четири нивоа власти: БиХ, Федерација БиХ, Република Српска и Брчко дистрикт БиХ.

  Влада Федерације БиХ је у новембру 2019. усвојила информацију о изради федералне стратегије заштите околиша и задужила федералне и кантоналне институције да активно учествују у овом послу, уз задатак доношења и стратешке процјене утицаја на околиш за компоненте које се односе на управљање водама и отпадом.

  - Задовољство ми је да могу потврдити да смо ту задаћу испунили први у БиХ. Слиједи усвајање стратегија у владама Брчко дистрикта и РС, а потом Вијећу министара БиХ, а надам се да ће оба дома Парламента ФБиХ у што краћем року усвојити федералну стратегију – додала је Ђапо.

  Међу приоритетима, министрица је истакла и успоставу ефикасних законских, стратешких и институционалних оквира за одрживо управљање шумама и шумским ресурсима у ФБиХ, као и управљање ловном дивљачи, рибљим фондом, земљишним ресурсима, те минералним сировинама и њиховим одговорним истраживањима и експлоатацијом.

  - Стратешки циљеви су заштита квалитете воде и осигурање расположивости водних ресурса, смањење количине отпада и повећање количине поновно употријебљених материјала, очување биолошке и пејзажне разноликости, прилагођавање климатским промјенама и побољшање квалитете зрака. Све то је у служби очувања људског здравља те побољшања добробити и квалитета живота уопће - закључила је министрица Ђапо.