Javni poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe Projekta "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u FBiH

  • 17.07.2019.