Измјене и допуне Уредбе о погонима и постројењима која морају имати околинску дозволу

 • 08.09.2022.
 • Измјене и допуне Уредбе о погонима и постројењима која морају имати околинску дозволу

  Влада Федерације БиХ данас је, на приједлог Федералног министарства околиша и туризма, измијенила и допунила Уредбу којом се утврђују погони и постројења који морају имати околинску дозволу.

  Допуна је да уз захтјев за издавање околинске дозволе подносилац мора доставити и овјерену копију правомоћног рјешења о одобрењу за грађење.

  Промијењен је и прилог ове уредбе којим је обухваћена Листа погона и постројења за које Федерално министарство околиша и туризма издаје околинску дозволу, а према дјелатностима ова листа обухвата енергетику, производњу и прераду метала, индустрију минерала, хемијску индустрију,   управљање отпадом и друге дјелатности.

  Такођер измијењен је и прилог Уредбе који се односи на Листу погодна и постројења за које кантонално министарство издаје околинску дозволу, те ова листа обухвата енергетику, производњу и прераду метала, индустрију минерала, управљање отпадом и друге активности.

  У образложењу је као разлог за доношење измјена и допуна наведено да су у поступку издавања околинских дозвола примјеном Уредбе поједини привредни субјекти и инвеститори стављани у неповољнији положај у односу на друге. Као разлог је такођер наведено да у фази поступка подношења захтјева за издавање околинске дозволе поједини привредни субјекти (инвеститори) не располажу подацима који се односе на конкретну технологију, врсту постројења, те се нису могли дефинирати најбоље расположиве технологије, број испуста (вода, зрак...), количине отпада, сировине и слично, а због чега су околинске дозволе које је издавало ресорно федерално министарство биле неучинковите.

  С обзиром на чињеницу да је главни грађевински пројекат, на основу којег се издаје грађевинска дозвола, адекватан документ који дефинира технологију, излазе (број) полутаната, врсту постројења и друго, у складу с посебним прописом из области грађења, то је овим допунама  инкорпорирано у одредбе Уредбе којим се утврђују погони и постројења која морају имати околинску дозволу.

  Уз то, намјера измјена и допуна је да, у складу с подијељеним овластима у области заштите околиша између кантона и ФБиХ, буде усклађена надлежност у овој области која је, такођер, дефинирана и Законом о управљању отпадом. Наиме, у овом закону је наведено да је област отпада у кантоналној надлежности, односно да послове управљања свим врстама отпада, као и одређивање локација и земљишта и постројењима врше кантонална министарства.

  Такођер, важећом уредбом за дјелатности управљања отпадом нису били постављени прагови (у бројевима и јединицама мјере), што је сада регулирано измјенама и допунама Уредбе.