Изједначена права упосленицима КПЗ-а из области ПИО-а са судском и полицијом ФУП-а

 • 25.08.2022.
 • Изједначена права упосленицима КПЗ-а из области ПИО-а са судском и полицијом ФУП-а

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства правде, донијела одлуку којом  су утврђена раднa мјеста упосленика у казнено-поправним заводима у Федерацији БиХ на којима се упосленици у правима из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања изједначавају са судском и полицијом Федералног министарства унутрашњих послова.

  Одлука се односи на радна мјеста систематизована у служби осигурања казнено-поправних завода у Федерацији БиХ, а која су дефинисана посебним одредбама о служби осигурања у Закону о извршењу кривичних санкција у Федерацији БиХ.

  Ријеч је о запосленицима који имају службена звања: затворски полицајац - стражар, старији затворски полицајац - стражар, старији затворски полицајац - стражар прве класе, надзорник затворске полиције - страже, старији надзорник затворске полиције - страже, старији надзорник затворске полиције - страже прве класе и заповједник затворске полиције - страже.

  Донесена одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у Службеним новинама Федерације БиХ.

  Приликом израде Одлуке о утврђивању радних мјеста упосленика у казнено-поправним заводима у ФБиХ, Федерално министарство правде је имало у виду све релевантне законске и подзаконске прописе.