Из Прорачуна ФБиХ 13,5 милијуна КМ за изградњу објеката у Мостару

 • 04.08.2022.
 • Влада ФБиХ је усвојила три програма утрошка с критеријима расподјеле средстава утврђених овогодишњим Прорачуном ФБиХ Федералном министарству културе и спорта, у укупном износу од 13.500.000 КМ, а намијењених изградњи објеката у Мостару.

  Тако је износ од 3.500.000 КМ планиран за изградњу Спортске дворане Мостар, а коју проводи Дирекција за изградњу КСЦ у Мостару. Од укупног износа се за технички тим и услуге надзора изградње односи 105.000 КМ, а за услуге извођача радова 3.395.000 КМ.

  Износ од 8.000.000 КМ је, другим данас усвојеним програмом, намијењен изградњи базена у Мостару, а коју проводи Дирекција за изградњу КСЦ у Мостару. Од овога је за трошкове уређења земљишта предвиђено 200.000 КМ, за трошкове ревизије идејног рјешења 30.000 КМ, за технички тим и услуге надзора изградње 233.800 КМ, те за услуге извођача радова 7.536.200 КМ.

  Трећим програмом су средства од 2.000.000 КМ одобрена за изградњу Хрватског народног казалишта Мостар, од чега за грађевинске радове 1.880.000 КМ, а за услуге (консултантске послове, стручно-технички надзор, исходовање свих потребних сугласности, дозволе, прибављање атестне документације) 120.000 КМ.

  Средства ће бит преношена сукцесивно на рачун имплементатора одобрених пројекта у најмање три транше. Прва, у постотку од максимално 20 посто, бит ће уплаћена након што имплементатор достави захтјев са предрачуном за извођење радова и услуга, а свака сљедећа након што достави захтјев за уплату транше и доказе о реализацији претходне транше.

  Федерално министарство културе и спорта ће са имплементатором потписати за сваку траншу посебан уговор у којем ће бити дефинирана намјена средстава, након чега ће имплементатору бити уплата средстава.

  На приједлог истог министарства, донесене су и двије одлуке о распоређивању донаторских средстава. У првом случају, ријеч је о 168.055,02 КМ за пројекат „Извођење превентивних археолошких истраживања и заштита археолошких локалитета“. Другом одлуком је одобрен утрошк од 76.395,35 КМ донаторских средстава за пројекат „ЕУ4Y-Европска седмица спорта изван граница за земље западног Балкана".