Hronološki registar propisa Visokog predstavnika za BiH objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2006. godini

OHR - VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
HRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2006. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 6/06 /15.02.2006./

 1. ODLUKA o produženju mandata prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora sistema za indirektno oporezivanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o produženju mandata prvog predsjedatelja Upravnog odbora sustava za neizravno oporezivanje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 17/06 /12.04.2006./
 2. ODLUKA kojom se donose izmjene i dopune Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se donose izmjene i dopune Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/06 /04.05.2006./
 3. ODLUKA kojom se dodatno ograničava obim zabrane obavljanja javne funkcije u odlukama visokog predstavnika o smjenjivanju zvaničnika (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se dodatno ograničava obim zabrane obavljanja javne dužnosti u odlukama visokog predstavnika o smjenjivanju dužnosnika (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o produženju mandata prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o produženju mandata prvog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/06 /26.07.2006./
 5. ODLUKA o imenovanju g. Petera Nicholla na funkciju inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju g. Petera Nicholla na dužnost inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA kojom se ukida zabrana obavljanja funkcije u političkim strankama izrečena u Odlukama visokog predstavnika o smjenjivanju zvaničnika (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se ukida zabrana obnašanja dužnosti u političkim strankama izrečena u Odlukama visokog predstavnika o smjenjivanju dužnosnika (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 47 /23.8.2006./
 7. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH»,broj 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03) bosanski jezik
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03) hrvatski jezik
  «Službene novine Federacije BiH», broj 62/06 /18.10.2006./
 8. ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 80/06 /20.12.2006./
 9. OBAVJEŠTENJE o Odluci visokog predstavnika da djelomično ukine zabranu izrečenu Muniru Alibabiću Odlukom visokog predstavnika od 21. oktobra 2002. (bosanski jezik)
  OBAVIJEST o Odluci visokog predstavnika da djelomično ukine zabranu izrečenu Muniru Alibabiću Odlukom visokog predstavnika od 21. listopada 2002. (hrvatski jezik)
 10. OBAVJEŠTENJE o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Mijatu Tuki Odlukom visokog predstavnika, od 28. marta 2003. godine (bosanski jezik)
  OBAVIJEST o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Mijatu Tuki Odlukom visokog predstavnika, od 28. ožujka 2003. godine (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 82/06 /29.12.2006./
 11. ODLUKA kojom se okončava imenovanje privremene upraviteljice “Hercegovačke banke” Mostar i kojom se nadležnost u vezi sa privremenom upravom “Hercegovačke banke” Mostar prebacuje na Agenciju za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se okončava mandat privremene upraviteljice “Hercegovačke banke” Mostar i kojom se nadležnost u svezi sa privremenom upravom “Hercegovačke banke” Mostar prebacuje na Agenciju za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

OHR - VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
HRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2006. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 6/06 /15.02.2006./

 1. ODLUKA o produženju mandata prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora sistema za indirektno oporezivanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o produženju mandata prvog predsjedatelja Upravnog odbora sustava za neizravno oporezivanje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 17/06 /12.04.2006./
 2. ODLUKA kojom se donose izmjene i dopune Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se donose izmjene i dopune Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/06 /04.05.2006./
 3. ODLUKA kojom se dodatno ograničava obim zabrane obavljanja javne funkcije u odlukama visokog predstavnika o smjenjivanju zvaničnika (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se dodatno ograničava obim zabrane obavljanja javne dužnosti u odlukama visokog predstavnika o smjenjivanju dužnosnika (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o produženju mandata prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o produženju mandata prvog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/06 /26.07.2006./
 5. ODLUKA o imenovanju g. Petera Nicholla na funkciju inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju g. Petera Nicholla na dužnost inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA kojom se ukida zabrana obavljanja funkcije u političkim strankama izrečena u Odlukama visokog predstavnika o smjenjivanju zvaničnika (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se ukida zabrana obnašanja dužnosti u političkim strankama izrečena u Odlukama visokog predstavnika o smjenjivanju dužnosnika (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 47 /23.8.2006./
 7. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH»,broj 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03) bosanski jezik
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03) hrvatski jezik
  «Službene novine Federacije BiH», broj 62/06 /18.10.2006./
 8. ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 80/06 /20.12.2006./
 9. OBAVJEŠTENJE o Odluci visokog predstavnika da djelomično ukine zabranu izrečenu Muniru Alibabiću Odlukom visokog predstavnika od 21. oktobra 2002. (bosanski jezik)
  OBAVIJEST o Odluci visokog predstavnika da djelomično ukine zabranu izrečenu Muniru Alibabiću Odlukom visokog predstavnika od 21. listopada 2002. (hrvatski jezik)
 10. OBAVJEŠTENJE o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Mijatu Tuki Odlukom visokog predstavnika, od 28. marta 2003. godine (bosanski jezik)
  OBAVIJEST o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Mijatu Tuki Odlukom visokog predstavnika, od 28. ožujka 2003. godine (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 82/06 /29.12.2006./
 11. ODLUKA kojom se okončava imenovanje privremene upraviteljice “Hercegovačke banke” Mostar i kojom se nadležnost u vezi sa privremenom upravom “Hercegovačke banke” Mostar prebacuje na Agenciju za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se okončava mandat privremene upraviteljice “Hercegovačke banke” Mostar i kojom se nadležnost u svezi sa privremenom upravom “Hercegovačke banke” Mostar prebacuje na Agenciju za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)