ФУЗИП: За двије седмице извршено 755 појачаних инспекцијских надзора у ФБиХ

 • 27.03.2023.
 • ФУЗИП: За двије седмице извршено 755 појачаних инспекцијских надзора у ФБиХ

  Из Федералне управе за инспекцијске послове саопћено је да су у оквиру провођења појачаних инспекцијских надзора у области сиве економије инспектори ове управе у периоду од 13. до 24.3.2023. године извршили 755 појачаних инспекцијских надзора и три контролна надзора. У овим надзорима за евидентиране прекршаје издато је 318 прекршајних налога са финансијским теретом од 531.552 КМ.

   

  Субјектима надзора код којих су уочена мања одступања издато је 57 рјешења о отклањању недостатака, те због пропуста неће бити прекршајно санкционирани уколико исте отклоне у остављеном року. Изречена су и 22 рјешења о забрани (17 рјешења о привременој забрани рада за физичко лице због непосједовања санитарне књижице и пет рјешења о забрани прометовања садног материјала), а за наплату на име накнада за воде, шуме, цесте и зрак је евидентиран износ од 182.324 КМ. У надзорима у области радних односа у сарадњи с кантоналним инспекцијама рада затечено је 18 непријављених радника.

   

  У контролама на основу Закона о фискалним системима ФБиХ утврђено је да сваки од 315 контролисаних субјеката посједује фискалну касу, док 55 субјекта у тренутку надзора нису издавали фискалне рачуне, због чега ће бити прекршајно санкционирани. Казне за неиздавање фискалног рачуна прописане су овим законом, а крећу се од 2.500 КМ до 20.000 КМ за правно лице – обвезника, од 1.000 КМ до 3.000 КМ за одговорно лице у правном лицу, те од 3.000 КМ до 10.000 КМ за подузетника.

   

  Надзоре проводе мјешовити тимови Федералне управе за инспекцијске послове у сарадњи с кантоналним инспекцијским органима, у складу с “Програмом појачаних инспекцијских надзора на подручју свих кантона у Федерацији БиХ” за период март-аугуст 2023. године”.

   

  Предмет инспекцијских контрола су, између осталог, прометовање роба и услуга, вођење пословних књига, прометовање дрвних сортимената, промет грађевинског материјала, издавање фискалних рачуна, кориштење новчаних потицаја у пољопривреде и руралном развоју, те обављање фармацеутске дјелатности, као и надзори у другим областима из надлежности 11 федералних инспектората. Појачани надзори ће трајати до 22.8.2023. године.

   

  Из Федералне управе за инспекцијске послове апелују на привредне субјекте да ускладе своје пословање с позитивним прописима како не би били предмет санкционисања, саопћено је из ове управе.