356. сједница Владе ФБиХ

 • 30.03.2023.
 • 356. сједница Владе ФБиХ

  За програме у области здравства више од 122,3 милиона КМ

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Сарајеву на приједлог Федералног министарства здравства донијела одлуке о усвајању осам програма утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава у оквиру текућих трансфера другим нивоима власти и фондовима утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину овом министарству у укупном износу од 122.385.000 КМ.

   Од тога су два нова трансфера, и то за биомедицински потпомогнуту оплодњу, те превенцију ширења и рано откривање ХИВ вируса.

  33,5 милиона КМ из Буџета ФБиХ за Завод здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ

  Влада ФБиХ је усвојила програм утрошка средстава са критеријима расподјеле за Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ, утврђених Буџетом Федерације БиХ за 2023. годину, у износу од 33,5 милиона КМ. Ова средства се распоређују на два програма који се финансирају средствима федералног фонда солидарности, и то за обезбјеђење права на здравствене услуге у износу од 13,5 милиона КМ, те за обезбјеђивање права на лијекова и медицинска средства у износу од 20 милиона КМ. То је за пет милиона КМ више него у прошлој години.

  У одлуци је наведено да су за обезбјеђење права на здравствене услуге, те лијекове и медицинска средства који се финансирају средствима федералног фонда солидарности у 2023. години, уз  средства из Буџета Федерације у износу од 33,5 милиона КМ, у овој години планирана и средства из доприноса за здравствено осигурање и осталих извора у износу од 177.058.300 КМ. Тако да су укупна средства Заводу за ове намјене у 2023. години износе 210.558.300 КМ.

  Осигураним лицима на територији Федерације БиХ ће се у 2023. години из средстава фонда солидарности ФБиХ обезбиједити остваривање права на здравствене услуге, сагласно Одлуци о утврђивању Основног пакета здравствених права, Одлуци о утврђивању приоритетних вертикалних програма здравствене заштите од интереса за ФБиХ и најсложенијих облика здравствене заштите из одређених специјалистичких дјелатности, а у складу са обимом здравствених услуга који је утврђен за 2023. годину. Пружање здравствених услуга ће се пружати у здравственим установама у Федерацији БиХ које испуњавају потребне услове за успјешно лијечење и које су верифициране од стране Федералног министарства здравства. Са овим здравственим установама ће се закључити уговори о пружању здравствених услуга у 2023. години.

  За обезбјеђење права на здравствене услуге које се финансирају средствима федералног фонда солидарности у 2023. години планирана су средства у укупном износу од 82.135.000 КМ, а финансираће се из Буџета Федерације БиХ у износу од 13.500.000 КМ, те доприноса за здравствено осигурање и осталих извора у износу од 68.635.000 КМ. У окриву планираног обима здравствених услуга федералног фонда солидарности, средствима Буџета Федерације БиХ у 2023. години ће се финансирати услуге из програма кардиологије и кардиохирургије.

  Такођер, осигураним лицима на територији ФБиХ ће се у 2023. години из средстава фонда солидарности Федерације БиХ обезбиједити остваривање права на кориштење медицинских средстава и лијекова са листе лијекова фонда солидарности која се финансира из средстава Федералног фонда солидарности сагласно утврђеним медицинским индикацијама. За обезбјеђење права на лијекове и медицинска средства који се финансирају средствима федералног фонда солидарности у 2023. години планирана су средства у укупном износу од 128.423.300 КМ, а финансират ће се из Буџета ФБиХ у износу од 20.000.000 КМ, те доприноса за здравствено осигурање и осталих извора, у износу од 108.423.300 КМ.

  У оквиру планираних расхода за лијекове и потрошни медицински материјал федералног фонда солидарности, средствима Буџета ФБиХ у 2023. години ће се суфинансирати лијекови за лијечење малигних обољења (цитостатици) и лијекови за лијечење мултипле склерозе.

  Трансфер за биомедицински потпомогнуту оплодњу 10 милиона КМ

  Програм утрошка намијењен за биомедицински потпомогнуту оплодњу (БМПО) планиран је у износу од 10.000.000 КМ. Одобрена средства распоређују се за финансирање здравствених услуга везаних за остваривање права на лијечење неплодности БМПО на територији Федерације БиХ. Сврха програма је лијечење неплодности БМПО у здравственим установама у Федерацији БиХ са којима је закључен уговор.

  Циљ овог програма је омогућити права пацијената, након утврђивања да се трудноћа не може постићи другим начинима лијечења, на обављање поступака БМПО на територији Федерације БиХ, као и на провођење других питања од значаја за примјену овог поступка.

  У образложењу је наведено да је Законом о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом утврђена обавеза финансирања овог поступка из буџета Федерације БиХ. У складу са наведеним, Завод здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ је Програмом здравствене заштите за 2023. годину и Финансијским планом Завода за 2023. годину, предвидио проведбу овог програма.

  Иначе, Влада Федерације БиХ је прошле године предложила измјене и допуне овог закона с циљем смањења неједнакост у доступности услуге биомедицински потпомогнуте оплодње по кантонима, односно уједначавање права за све парове којима је ова услуга индицирана на подручју Федерације БиХ. Такођер, уведен је нови модел финансирања права и услуге БМПО тако да се оне у потпуности финансирају из Буџета ФБиХ, те су тако на једнак начин доступне за све парове који болују од стерилитета у Федерацији БиХ.

  Право на ово лијечење из средстава буџета Федерације БиХ, у правилу, има жена до навршене 42. године живота, која је у браку, односно ванбрачној заједници. Ово право се односи на три покушаја интраутерине инсеминације, у складу с медицинским индикацијама и смјерницама, те на пет покушаја вантјелесне оплодње.

  75 милиона КМ за наставак финансијске консолидације и/или реструктурирање јавних здравствених установа у ФБиХ

  Данас је усвојен Програм утрошка за расподјелу средстава трансфера за санацију 19 здравствених установа у Федерацији БиХ у износу од 75.000.000 КМ. Одлуком се одобрава расподјела средстава здравственим установама у ФБиХ чији је оснивач Федерација БиХ, типа универзитетско-клиничких болница, као и опћим и кантоналним болницама у ФБиХ, а с циљем имплементације Закона о финансијској консолидацији и/или реструктурирању јавних здравствених установа у ФБиХ.

  Расподјела средстава одобрена је за Клинички центар Универзитета у Сарајеву (10.000.000 КМ), Универзитетско-клинички центар Тузла (9.666.667 КМ), Свеучилишну-клиничку болницу Мостар (20.000.000 КМ), ЈУ Кантонална болница Др. Сафет Мујић Мостар (5.000.000 КМ), ЈУ Кантонална болница Зеница (7.666.667 КМ), ЈУ Кантонална болница Др. Ирфан Љубијанкић Бихаћ (6.000.000 КМ), Кантоналну болницу ЈЗУ Горажде (500.000 КМ), Кантоналну болницу Орашје (666.667 КМ), Кантоналну болницу „Др. Фра Миховил Сучић“ Ливно (2.000.000 КМ), ЈУ Опћа болница Коњиц (1.666.666 КМ), Опћу болницу „Др. Мустафа Бегановић“ Грачаница (1.333.333 КМ), ЈЗУ Опћа болница Сански Мост (1.166.666 КМ), ЈУ Опћа болница „Прим.др. Абдулах Накаш“ Сарајево (666.667 КМ), ЈУ Болница Травник (4.333.333 КМ), Хрватску болницу „Др.фра Мато Николић“ (1.666.666 КМ), ЈУ Опћа болница Бугојно (666.667 КМ), ЈУ Болница за плућне болести и ТБЦ Травник (333.333 КМ), Опћу болницу Јајце (666.667 КМ), те  Опћу болницу Тешањ (1.000.000 КМ).

  Сврха програма је провођење Закона који има за циљ постизање стања ликвидности и солвентности јавних здравствених установа, јачање одговорности у управљању ризиком у пословању јавних здравствених установа, у складу са овим законом, те Законом о финансијском пословању, прописима донесеним на основу тих закона, увођење нових здравствених технологија, модернизације, проширења капацитета, као и повећања квалитета и ефикасности у пружању здравствених услуга.

  У оквиру овог програма средства ће се користити за рјешавање дуговања здравствених установа код којих је евидентирана неликвидност у смислу одредби Закона о финансијском пословању и/или у којима постоји акумулирани губитак.

  Како је наведено у образложењу, Законом о финансијској консолидацији и реструктурирању јавних здравствених установа у ФБиХ регулиран је начин и поступак финансијске консолидације и/или реструктурирања јавних здравствених установа у Федерацији БиХ. Такођер, предвиђено је да се за ове намјене у три фискалне године издвоје средства у износу од 225 милиона КМ из Буџета Федерације БиХ за клиничке центре, као и за опће и кантоналне болнице.

  Средства предвиођена за ове намјене у износу од 75 милиона КМ била су планирана у Буџету ФБиХ за 2022. годину за прву фискалну годину, те су, како је образложено, након испуњавања неопходних услова током прошле године и дозначена свим здравствениим установама.

  Трансфери за здравствену заштиту повратника и Рома, те Завод за трансфузијску медицину и Агенцију за квалитет и акредитацију у здравству, као и превенцију ХИВ-а

  Трансфер за Завод здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ намијењен за суфинансирање трошкова расељених лица планиран је у износу од 2.000.000 КМ. Сврха овог програма је обезбјеђивање права на болничко лијечење повратницима из Федерације БиХ у опћине у Републику Српску, а сагласно Одлуци о остваривању права из болничке здравствене заштите повратника из Федерације БиХ у РС у здравственим установама у Федерацији БиХ.

  За суфинансирање трошкова Завода за трансфузијску медицину ФБиХ у 2023. години планиран је трансфер у износу од 1.400.000 КМ. Сврха овог програма је обављање дјелатности Завода, примјена јединствених стандарда у прикупљању, тестирању, преради, чувању, издавању и употреби крви и крвних састојака, координација активности у процесу трансфузијске медицине у ФБиХ, унапређење рада дијагностичких служби, те промоција и повећање броја добровољних давалаца крви.

  Средства у износу од 300.000 КМ распоређују се за суфинансирање трошкова Агенције за квалитет и акредитацију у здравству у Федерацији БиХ у 2023. години, а који настају обављањем дјелатности прописаних Законом о систему побољшања квалитете, сигурности и акредитацији у здравству. Сврха овог програма је обављање стручних и с њима повезаних управних послова с циљем побољшања квалитете и сигурности здравствених услуга, те провођење акредитације у здравству.

  У оквиру трансфера намијењеног за превенцију ширења и рано откривање ХИВ вируса планиран је износ од 150.000 КМ. Овај пројект ће се реализовати кроз набавку лијекова (ПРЕП и ПЕП). У образложењу је наведено да је најучинковитије средство у борби против ХИВ-а и АИДС-а остаје превенција. Једна од тих мјера је предекспозицијска профилакса (ПрЕП). Ријеч је о пероралном узимању антиретровирусних лијекова ради спрјечавања заразе ХИВ-ом. ПЕП постекспозицијска профилакса представља узимање терапије врло брзо након могуће изложености вирусу с циљем спречавања инфекције ХИВ-ом, а користи се у хитним случајевима и није намијењен за редовно кориштење нити за особе које су често изложене ризику.

  Трансфер у износу од 35.000 КМ намијењен је за здравствену заштиту Рома у Федерацији БиХ. Сврха овог програма је пружање здравствене заштите особама ромске националности, који немају стално пребивалиште, односно боравиште у ФБиХ, под једнаким условима, као и за остале групације становништва које су изложене повећаном ризику оболијевања.

  Великим предузећима и извозницима 5,2 милиона КМ за регресирање камата

  Влада Федерације БиХ је на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије донијела Одлуку којом се усваја Програм утрошка средстава утврђених у Буџету ФБиХ за 2023. годину овом министарству „Субвенције приватним предузећима и подузетницима - Регресирање камата - Гарантни фонд“ у износу од 5.200.000 КМ. Средства су намијењена за регресирање камата великим предузећима и извозницима по кредитима из Гарантног фонда Федерације БиХ. Овај програм је резултат настојања Владе за наставак изналажења мјера помоћи привреди Федерације, усљед потешкоћа у пословању привредних друштава.

  Право на додјелу грант средстава по овом програму остварују привредна друштва која су кредитно задужена по постојећим програмима за велика предузећа и извознике, или ће бити задужена у 2023. години по Кредитно гарантном програму за велика предузећа и Кредитно гарантном програму за извознике. Корисници средстава гаранцијског фонда по аутоматизму ће добити могућност кориштења средства за регресирање камата, а стичу право на регресирање камата за И, ИИ, ИИИ и ИВ квартал 2023. године, уколико су уредно измирили досадашње обавезе по кредиту.

  Основни циљ Програма је омогућити корисницима да добију грант средства на име субвенционисања дијела трошкова камате. Субвенционисат ће се дио камата на ове кредите, на тромјесечном нивоу и у висини до 2,5 посто. Субвенције ће се одобравати корисницима кредитних средстава до краја фискалне године, односно до 31.12.2023. године.

  Поступак субвенционисања камате ће се проводити рефундирањем дијела камате на кредите одобрене за ове кредитне програме, намијењене за одржавање текуће ликвидности и постојећег степена запослености, набавку обртних средстава, довршења већ започетих инвестиција, као и покретање нових пословних активности, те раст и развој постојећих. Такођер, односе се и на повећање конкурентности, развој и увођење иновација, новог запошљавања, као и куповину земљишта, пословних простора и пословних удјела, те рефинансирање постојећих кредитних и обавеза по основу финансијског лизинга.

  Програмом утрошка средства су дефинисани законодавни оквир, циљ, намјена средстава, корисници, расположива средства, трајање програма, висина субвенциониране каматне стопе, услове које треба испунити корисник, као и поступак одобравања средстава.

  За реализацију данас донесене одлуке задужени су Федерално министарство енергије, рударства и индустрије, Федерално министарство финансија и Развојна банка ФБиХ, свако у оквиру своје надлежности.

  Одлуком је такођер утврђено да ће Федерално министарство енергије, рударства и индустрије достављати извјештаје Федералном министарству финансија и Влади ФБиХ у складу са Законом о извршавању Буџета ФБиХ за 2023. годину и Програмом.

  Програмом је утврђено да ће Развојна банка ФБиХ и Федерално министарство енергије, рударства и индустрије дефинирати међусобне односе уговором о реализацији активности регресирања камата-Гарантни фонд, којим ће се регулирати детаљна процедура субвенционирања камата. Стога је дата претходна сагласност за закључивање овог уговора, а за његово потписивање је овлаштен федерални министар енергије, рударства и индустрије.

  Програм и одлуку Министарство ће објавити у Службеним новинама Федерације БиХ и на wеб страници Министарства.

  За изградњу цеста 7.000.000 КМ

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства промета и комуникација, усвојила Програм утрошка средстава „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима

  - Трансфер за изградњу аутоцеста, брзих цеста, магистралних и других цеста“ у износу од 7.000.000 КМ, који је утврђен Буџетом ФБиХ за 2023. годину. У оквиру овог програма бит ће финансирано укупно седам пројеката на подручју ФБиХ.

  За реконструкцију приступне саобраћајнице на магистралну цесту Столац - Неум, планирано је 550.000 КМ. Средства у износу од 600.000 КМ предвиђена су за санацију улица Бранилаца града, улице 1. Батаљона и дијела улице Расима Терзића у опћини Градачац. У исту сврху планирано је 350.000 КМ за приступне цесте на магистралном путу Неум - Столац, те 500.000 КМ за локалне цесте Буковица - Рошко Поље на подручју опћине Томиславград.

  За изградњу спојне цесте у зони Бара на подручју Опћине Читлук, бит ће издвојено 500.000 КМ. Три милиона КМ планирано је за санацију локалних цеста Добрич - Биле и Трн Белушине на подручју опћине Широки Бријег, те 1.500.000 КМ за санацију регионалних цеста у Посавском кантону. Наведени износи намијењени су за извођење радова и надзор.

  Дио одобрених средстава за ове пројекте налази се на посебном рачуну за финансирање капиталних инфраструктурних пројеката у оквиру Јединственог рачуна Трезора, док ће се остатак осигуравати сукцесивно у складу са потребама. Средства ће се преносити у траншама на рачун имплементатора одобрених пројекета, након што Федералном министарство промета и комуникација доставе доказе о изведеним радовима или услугама, односно потписан уговор и овјерен рачун за изведене радове или услуге.

  О начину утрошка одобрених средстава бит ће потписани уговори којим ће бити утврђена међусобна права и обавезе.

  За провођење ове одлуке задужени су Федерално министарство промета и комуникација, Федерално министарство финансија, опћине Столац, Градачац, Неум, Томиславград, Читлук и Широки Бријег, те Влада Посавског кантона, свако у оквиру своје надлежности.

  Преглед наплате порезних прихода и доприноса за фебруар и прва два мјесеца ове године

  На приједлог Федералног министарства финансија Влада ФБиХ је прихватила мјесечни преглед наплате порезних прихода и доприноса на територији Федерације БиХ за фебруар и период од 1.1. до 28.2.2023. године.

  У фебруару ове године укупно остварење прихода по основу индиректних и директних пореза, те социјалних доприноса у Федерацији БиХ износило је 761,7 милиона КМ, што је за 9,3 посто више у односу на фебруар прошле године. На нивоу кумулатива у прва два мјесеца ове године укупни приходи износили су 1.471,5 милиона КМ и за 8,9 посто су већи у односу на исти период 2022. године.

  Расположиви дио прихода од индиректних пореза са Јединственог рачуна за буџете свих корисника у Федерацији БиХ, у фебруару 2023. године остварен је у укупном износу од 241 милион КМ, што је услијед нешто веће отплате вањског дуга, за 2,8 посто мање у односу на исти мјесец претходне године. Приходи од индиректних пореза корисницима у Федерацији БиХ расподјељени су према методологији прописаној Законом о припадности јавних прихода у ФБиХ, на основу коефицијената утврђених годишњом упутом о одређивању удјела кантона, јединица локалне самоуправе и надлежних кантоналних установа за цесте у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода. На нивоу кумулатива, укупно расположиви приходи од индиректних пореза износили су 466,6 милиона КМ и мањи су за 6,2 посто у односу на исти период 2022. године.

  Када је ријеч о директним порезима, укупно наплаћени приходи од пореза на добит на територији Федерације БиХ у фебруару су износили 34,8 милиона КМ и већи су за 10,5 посто у односу на исти мјесец 2022. године. На нивоу кумулатива, укупно наплаћени приходи по основу пореза на добит износили су 65,8 милиона КМ и већи су за 30 посто у односу на исти период претходне године. У структури кумулативне наплате према припадности буџетима, порез на добит наплаћен у буџету Федерације БиХ износио је 11,4 милиона КМ и већи је за 13,4 посто, док је у корист  кантоналних буџета износио 54,4 милиона КМ и већи је за 44,4 посто.

  Приходи од пореза на доходак у фебруару ове године наплаћени су у укупном износу од 52 милиона КМ и већи су за 21,7 посто у односу на исти мјесец 2022. године. На нивоу кумулатива наплата износи 103 милиона КМ и већа је за 26,6 посто у успоредби са истим периодом претходне године

  Укупна наплата прихода по основу обавезних социјалних доприноса (за пензионо и инвалидско, здравствено, те осигурање од незапослености) у фебруару 2023. године износила је 402,6 милиона КМ и већа је за 16,8 посто у односу на исти мјесец прошле године. На нивоу кумулатива ови приходи биљеже наплату од 773,2 милиона КМ, што је за 17 посто више од прва два мјесеца 2022. године.

  Одлуке и рјешења

  Влада Федерације БиХ данас је на приједлог Федералног министарства финансија донијела одлуке о краткорочном задужењу Федерације БиХ путем емисије трезорских записа Федерације у укупном износу од 360 милиона КМ с роком доспијећа од три, шест, девет и 12 мјесеци. Такођер, на приједлог овог министарства донесене су и одлуке о задужењу Федерације БиХ путем емисије дугорочних обвезница у укупном износу од 330.000.000 милиона КМ с роком доспијећа од двије, три, пет, шест, седам и 10 година. Буџетом ФБиХ планирани су примици по основу ових задужења.

  Данас је донесена и Одлука којом се усваја Биланс енергетских потреба Федерације БиХ за 2023. годину, којег је припремило Федерално министарство енергије, рударства и индустрије.

  Влада је, на приједлог Федералног министарства промета и комуникација донијела Одлуку о усвајању програма утрошка средстава Субвенције јавним предузећима за увезивање радног стажа радницима ЈП Б&Х Аирлинес д.о.о. Сарајево утврђеног Буџетом ФБиХ за 2023. годину овом министарству за неуплаћене доприносе и накнаде за четири упосленика који су стекли услове за пензију.

  Такођер, донесена је Одлука којом се даје сагласност Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства за потписивање Анекса ИВ Уговора о концесији за кориштење воде изворишта „Плава вода“ у Травнику за јавно снабдјевање водом опћина Травник, Нови Травник, Витез, Бусовача и Зеница.

  На приједлог Федералног министарства просторног уређења донесена је Одлука којом се одобрава крајњим корисницима пренос извршених грађевинских радова на јавним објектима у укупном износу од 3.649.465,79 КМ са ПДВ-ом, набављених у оквиру имплементације Пројекта „Енергетска ефикасност у Босни и Херцеговини - Додатно финансирање“.

  На приједлог Федералног министарства трговине измјењена је Одлука о мјерама непосредне контроле одређених производа и услуга од интереса за Федерацију БиХ, те донесена Одлука о престанку важења Одлуке о прописивању мјера непосредне контроле цијена одређивањем највишег нивоа цијена за пелет.

  Влада ФБиХ је на приједлог Федералног министарства промета и комуникација дала сагласност на Колективни уговор о правима и обавезама послодаваца и радника у области рада за дјелатнике ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар, а за његово потписивање овластила директора овог јавног предузећа.

  На приједлог овог министарства данас је донесена и Одлука о давању сагласности за кориштење земљиштних честица јавног добра за потребе изградње аутоцесте на траси Коридора Вц, дионица Медаково - Озимице, те допуњена Одлука о давању сагласности за кориштење земљишних честица јавног добра за потребе изградње аутоцесте на траси Коридора Вц, дионица Немила - Поприкуше. 

  Информације и извјештаји

  Влада Федерације БиХ данас је усвојила извјештај о остварењу програма рада и финансијског плана Фонда за заштиту околиша Федерације БиХ за 2022. годину, те дата сагласност на Програм рада овог фонда за 2023. годину.

  Усвојен је и извјештај о раду Фондације за мобилност студената и наставника ФБиХ с Финансијским извјештајем за 2022. годину у тексту који је усвојио Управни одбор ове фондације, те је донесена Одлука о престанку њеног рада.

  Данас је прихваћен и извјештај о раду Финансијско-информатичке агенције за 2022. годину.

  Такођер, усвојен је и извјештај о раду Федералне комисије за процјену штете за 2022. годину, те задужена ова комисија, Федерална управа цивилне заштите и Федерално министарство финансија да свако у оквиру своје надлежности прати кориштење и утрошак средстава додијељених на име једнократне новчане помоћи опћинама за санирање дијела штета насталих у претходном периоду, те о томе правовремено извијесте Федерални штаб цивилне заштите и Владу ФБиХ.

  Влада ФБиХ потврђује да је ЈП Међународни аеродром Сарајево д.о.о. Сарајево доставило извјештаје о раду Надзорног одбора за период од 1.10. до 31.12.2022 године и 1.1.-31.12.2022. године.

  Влада се упознала са информацијом о провођењу Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена.

  Данас је усвојена информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о стању реализације Програма техничко - технолошке санације и модернизације инфраструктуре НТФ д.о.о. Плоче за 2022. годину у складу с Планом инвестиција за обнову и реконструкцију инфраструктуре НТФ д.о.о. Плоче за 2022. годину.

  Такођер, усвојена је и информација Федералног министарства рада и социјалне политике о намјенском ут&