Utvrđen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH

 • 20.10.2022.
 • Utvrđen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH

  Na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i po skraćenoj proceduri usvajanja uputila Parlamentu FBiH Prijedlog zakona o dopunama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH.

  Jednom od dopuna je definirano da održivi povratak obuhvata programe ekonomskog osnaživanja povratnika, razvojne projekte podrške povratničkim sredinama, socijalne i humanitarne programe pomoći i druge vrste podrške reintegraciji povratnika u ranije prebivalište.

  Dodana je i nova odredba o donošenju posebnog plana povratka i oporavka za područje regije Posavina, regije Srebrenica, kao i područja općina Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac. Također se dodaje i odredba o ostvarivanju i podsticanju saradnje sa iseljeništvom.

  Dopunom je predloženo i povećavaje izdvajanja sredstava za ove namjene iz Budžeta Federacije, i to u visini od 2,5 do tri posto iznosa budžetskih prihoda u tekućoj godini u FBiH, izuzev doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

  Kako je obrazloženo, cijeneći stvarne potrebe raseljenih osoba i povratnika u prijeratna mjesta prebivališta, kao najranjivije kategorije našeg društva, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica realizira niz programa i projekata pomoći, stvarajući pretpostavke za potpunu reintegraciju u povratničkim sredinama.

  Međutim, dosadašnja budžetska sredstva koja se godišnje obezbjeđuju resornom federalnom ministarstvu nisu dovoljna za podmirenje potreba raseljenih osoba i povratnika. To pokazuju podaci ministarstva gdje je na javnim pozivima samo u 2020. godini, za rekonstrukciju prijeratnih stambenih jedinica s ciljem povratka, stiglo više od 5.000, a za stvaranje uslova za održivost povratka oko 10.000 aplikacija.

  Obrazloženo je da bi povećanje budžetskih sredstava otvorilo mogućnosti proširenja postojećih programa i projekata, s jedne, te kreiranja novih programa u rubnim dijelovima FBiH usmjerenih na manjinski povratak u regije Posavine, regije Srebrenica i područja općina Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac, s druge strane.

  Inače, Federalno ministarstvo realizira programe i projekte koji obuhvataju rekonstrukciju uništenih i oštećenih stambenih objekata, održivost povratka, te obnovu i izgradnju infrastrukture, objekata vjerskog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih od značaja za širu društvenu zajednicu.

  Ministarstvo provodi i projekte pomoći povratnicima putem dodjele poljoprivrednih mašina, sadnica, plastenika, stoke, te izgradnje stajskih objekata i rekultivacije poljoprivrednog zemljišta. Podrška je usmjerena i na programe podrške (samo)zapošljavanju ove populacije, i to kroz razvoj malih i srednjih preduzeća i podrškom projektima unapređenja privrednih djelatnosti za otvaranje novih radnih mjesta dodjeljivanjem grant sredstava, razvoja start up (početnog biznisa) povratnika, te projekata obavljanja pripravničkog rada s ciljem osposobljavanja mladih povratnika na tržištu rada. Projekti humanitarne pomoći obuhvataju dodjelu paketa hrane i sredstava za higijenu, finansijsku pomoć za liječenje povratnika, pružanje pomoći udruženjima koja se bave pitanjima raseljenih osoba i povratnika, te dodjelu stipendija studentima povratnicima na područje Republike Srpske i drugim vidovima pomoći.

  Na tekst Prednacrta zakona pozitivna mišljenja dali su nadležni odbori Parlamenta FBiH.