Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja

 • 06.10.2022.
 • Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalog ministarstva zdravstva, utvrdila Nacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja i uputila ga u daljnju parlamentarnu proceduru.

  Osnovni cilj donošenja ovog zakona je omogućavanje provođenja međunarodno utvrđenih standarda zaštite mentalnog zdravlja svih građana na bazi jednakosti i ravnopravnosti. Također, cilj je građanima Federacije BiH osigurati pravo na zaštitu putem mjera promocije mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremećaja, dijagnostike, liječenja i psihosocijalne rehabilitacije.

  Ovim novim zakonom se na jednom mjestu regulira zaštita mentalnog zdravlja na sva tri nivoa organizacije zdravstvene zaštite (primarna, sekundarna i tercijarna). Zakon prvi put decidno utvrđuje načela na kojima se cijeli ovaj sistem treba zasnivati, te utvrđuje set prava osobama s mentalnim poremećajima, što do sada nije bio slučaj.

  Nakon svih analiza, ocijenjeno je da dosadašnji važeći pravni okvir koji u FBiH postoji od 2001. godine kroz provođenje Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama jeste dobra osnova zaštite, ali je u svjetlu savremenih standarda nedovoljan. To prvenstveno zbog činjenice da fokus stavlja na zaštitu osoba u bolničkom tretmanu, a ne bavi se pitanjem zdravstvene zaštite na primarnom nivou.

  Tako, naprimjer, postojećim zakonskim rješenjima nisu obuhvaćene oblasti kao što su promocija zdravlja i prevencija bolesti. Postoje i zakonske odredbe koje je trebalo unaprijediti i detaljnije definirati, te pitanja koja nisu adresirana, kao što su popis prava osoba sa mentalnim poremećajima, standardi zaštite na svim nivoima zdravstvene zaštite, otpust iz zdravstvene ustanove, mjere prisile, postupanje sa neuračunljivim počiniteljima protupravnog djela, kontinuitet zdravstvene zaštite, koordinirana briga, socijalna inkluzija, kao i supervizija u stručnom radu. Sva ta pitanja obuhvaćena su i uređena u danas utvrđenom tekstu zakona.

  U skladu sa ustavnim nadležnostima, ovaj tekst zakona u formi prednacrta je prošao procedure davanja mišljenja kantona i nadležnih tijela u Vladi FBiH, te drugih zainteresiranih subjekata. Zajedničkim zalaganjem svih nadležnih tijela svrha budućeg zakona o zaštiti mentalnog zdravlja sa svim predviđenim podzakonskim aktima i mehanizmima nadzora, jeste unapređenje pružanja zaštite, a posebno pomoći i brige za osobe sa mentalnim poremećajima i njihovo uključenje u društvo.