Premijer Nikšić i ministar Delić posjetili servisni centar „Dajte nam šansu“: Iznalaženje dugoročnih rješenja za rad centara koji brinu o osobama sa invaliditetom

 • 31.05.2023.
 • Premijer Nikšić i ministar Delić posjetili servisni centar „Dajte nam šansu“: Iznalaženje dugoročnih rješenja za rad centara koji brinu o osobama sa invaliditetom

  Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić posjetili su danas servisni centar „Dajte nam šansu“ koji brine o osobama s poteškoćama u razvoju, kao i osobama sa invaliditetom.

   

  Tom prilikom razgovarali su sa direktoricom Centra Ines Kavalec i programskim direktorom USAID-a Jasminom Bešićem o neophodnim aktivnostima koji će sistem socijalnih usluga učiniti kvalitetnijim i dostupnijim porodicama, koje imaju članove s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, bez obzira na imovinsko stanje i mjesto boravka.

   

  Poseban akcent stavljen je na otvaranje i podršku u radu dnevnih centara na širem području Federacije, kao dijelu podrške uslugama za osobe sa invaliditetom u lokalnim zajednicama.

   

  Premijer Nikšić naveo je da je Vlada upoznata sa trudom i zalaganjem koje ulažu entuzijasti u okviru neprofitnog sektora pružajući socijalne usluge. Poručio je opredjeljenje  Federalne vlade za pratnerskim odnosom u daljnjim aktivnostima centara, kao i iznalaženju dugoročnih rješenja za njihov rad. .

   

  - Svjestan sam da vi pružate usluge koje država i vlast moraju obezbijediti svojim građanima.  Stoga neću obećavati, ali želim da znate da smo svjesni da je dio odgovornosti i na nama, i da ćemo nastojati da pronađemo modele za stabilnost i dugročnu održivost rada ovih centara, kazao je premijer Nikšić.

             

  Ministar Delić naglasio je da je u resornom ministarstvu u pripremi Zakon o socijalnim uslugama, te da dnevni centri trebaju biti sastavni dio tog zakona, i prepoznati kao pružaoci socijalnih usluga.

   

  - Nije više riječ dati samo finansijsku podršku, niti ovim centrima ostaviti da zavise od volje određene vlasti hoće li podržati njihov rad ili neće. Moramo imati alternativni pristup, a on se sigurno može ostvariti kroz zakonsko prepoznavanje i na taj način otkloniti mehanizam volje bilo kojeg pojedinca ili vlasti da donosi odluke shodno svojim nahođenjima i ubjeđenjima, a uslugu dnevnih centara staviti kao obavezu koja se podrazumijeva i proističe iz zakona - precizirao je ministar.

   

  Tokom sastanka istaknuto je i da će Sektorska strategija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koja tretira prioritete, mjere i strateške projekte u okviru socijalne zaštite biti upućena u javnu raspravu već polovinom juna. Tako da se sve organizacije, koje pružaju socijalne usluge i brigu osobama sa invaliditetom i teškoćama u razvoju, trebaju uljučiti u javnu raspravu i svojim znanjem i iskustvom sa terena doprinijeti najboljim rješenjima.