Ministar Delić na konferenciji UN Women Foruma: Radimo na unaprjeđenju socijalne zaštite i podrške

 • 24.05.2023.
 • Ministar Delić na konferenciji UN Women Foruma: Radimo na unaprjeđenju socijalne zaštite i podrške

  Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić prisustvovao je danas na poziv UN Women Foruma konferenciji akcione koalicije o ekonomskoj pravdi i pravima o pokretanju reforme ekonomije brige i njege, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

  U svom obraćanju ministar Delić naglasio je potrebu zajedničkog angažmana vladinog i nevladinog sektora na rješavanju najosjetljivijih pitanja u bh. društvu, među kojima su i poštivanje ljudskih prava žena, posebno u segmentu aktivne inkluzije na tržište rada. Važnim je istakao i rješavanje problema neplaćenog rada u oblasti brige i njege članova porodice s invaliditetom, te djece i starih.

  - Prije svega želim pohvaliti autore i sve one koji su učestvovali u pripremi studije brige i njege, jer precizno detektuje probleme u uređenju ovog segmenta našeg društva. Raduje me što mogu da vam kažem da smo i mi pripremajući programske politike za ovaj mandatni period također detektovali mjere u istim segmentima koje i ova studija tretira. Tu, prije svega, mislim na natalitetne politike i izjednačavanje porodiljnih naknada na cijeloj teritoriji FBiH koje su nam prioritet, kao i osnivanje porodičnog fonda u kojem želimo objediniti sve vidove podrške i naknada u oblasti socijalne zaštite porodice i djece - kazao je ministar Delić.

  U izjavi medijima ministar je naveo i projekte izrade socijalnih karata FBiH, kao registra korisnika socijalnih usluga i naknada sa stvarnim utemeljenjem, a s ciljem planiranja i praćenja indikatora korisnosti socijalnih politika, te usmjeravanja na pojedince i grupe u stvarnoj socijalnoj potrebi.

  - Izradom socijalnih karata imat ćemo praktično krvnu sliku Federacije, snimak pravog stanja onih kojima je potrebna socijalna briga, kao i onih koji pružaju njegu članu porodice zavisnom od tuđe njege - dodao je ministar, te pozvao UN Women Forum da zajednički s Federalnim ministarstvom rade na pronalaženju najboljih socijalnih politika i modela podrške najugroženijim članovima društva, navodi se u saopćenju Ministarstva rada i socijalne politike FBiH.