Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Caritas BiH ozvaničili saradnju na projektima zapošljavanja i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom

 • 28.11.2023.
 • Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Caritas BiH ozvaničili saradnju na projektima zapošljavanja i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom

  Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je danas Memorandum o saradnji sa direktorom Caritasa BiH monsinjorom Tomom Kneževićem.

  Iz Ministarstva je saopćeno da je Memorandum potpisan s ciljem unapređenja saradnje u oblastima rada i zapošljavanja, prava i položaja osoba sa invaliditetom, te drugih oblasti na području Federacije BiH koje su u nadležnosti Ministarstva, a od interesa za Caritas BiH i njegove aktivnosti koje provodi u zajednici.

  Ministar Delić je naglasio važnost kvalitetne i kontinuirane saradnje sa partnerima koji su svoj rad u zajednici dokazali uspješnim projektima i aktivnostima.

  - Caritas BiH već trideset godina radi projekte na području BiH koji doprinose razvoju zajednice, a obzirom da su već izvjesno vrijeme aktivni i na poljima rada i zapošljavanja oni su za nas značajan partner s kojim možemo doprinijeti napretku u ovom za našu zemlju iznimno bitnom segmentu društva – kazao je ministar Delić.

  Dodao je da iskustva i znanja Caritasa u oblasti poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, također znače Ministarstvu koje će nastojati pratiti programe i aktivnosti i sudjelovati gdje se ukaže prilika.

  Monsinjor Tomo Knežević kazao je da je definiranje saradnje na ovaj način konkretan znak podrške i priznavanje Caritasu zasluga za sve što je dosad uradio i šta će uraditi u narednom periodu.

  - Ovo je konkretan znak podrške konkretne vlasti za rad na dobrobit svih stanovnika BiH, ne samo Federacije, jer Caritas djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine - kazao je monsinjor Knežević.

  Na osnovu potpisanog Memoranduma Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Caritas BiH nastojaće provoditi konkretne projekte i aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja, te unapređenja prava i položaja osoba sa invaliditetom, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.