Članovi Interresorne radne grupe za prevenciju i borbu protiv terorizma razgovarali sa delegacijom Specijalnog izvjestitelja UN-a za promociju i zaštitu ljudskih prava

 • 17.01.2023.
 • Članovi Interresorne radne grupe za prevenciju i borbu protiv terorizma razgovarali sa delegacijom Specijalnog izvjestitelja UN-a za promociju i zaštitu ljudskih prava

  Članovi Interresorne radne grupe Vlade Federacije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma, danas su se u sjedištvu Federalne vlade u Sarajevu sastali sa delegacijom Specijalnog izvjestitelja UN-a za promociju i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u borbi protiv terorizma, predvođenom specijalnom izvjestiteljicom UN-a Fionnualom Ni Aolain.

  Predsjednik Interresorne radne grupa Vlade FBiH Eldan Mujanović nakon sastanka izjavio je da su članovi ove radne grupe upoznali delegaciju UN-a o detaljima izrade i implementacije Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH, kao i o provedbi Protokola za postupanje institucija u procesu rehabilitacije i reintegracije povratnika sa stranih ratišta i njihovih porodica u FBiH. Ovaj protokol u novembru prošle godine usvojila je Federalna vlada sa pripadajućim aneksima, odnosno standardnim operativnim procedurama koje su prilagođene specifičnim kategorijama povratnika u smislu starosne dobi i profila, kao i različitih segmenata podrške i tretmana.

  - Specijalnu izvjestiteljicu obavijestili smo o svim aktivnostima koje je Interresorna radna grupa u proteklom periodu poduzela s ciljem stvaranja svih potrebnih pretpostavki za efikasan, siguran i dugoročan prihvat državljana BiH koji borave na stranim ratištima. Informisali smo delegaciju i o Protokolu koji je Vlada FBiH usvojila, a u kojem se praktično predviđaju sve aktivnosti nadležnih institucija na nivou Federacije, kantona i opština u cilju efikasnog prihvata ovih osoba. Razgovarali smo o svim pristupima koji su poprilično inovativni, a koje poduzimamo u ovom području. Današnjim sastankom smo i dodatno ohrabreni da nastavimo sa svim ovim što radimo, a kako bi se povratak državljana BiH koje očekujemo u narednom periodu proveo na što bezbolniji i efikasniji način, te u najboljim interesima povratnika, a pogotovo žena i djece bh. državljana koji se vraćaju sa stranih ratišta - kazao je Mujanović.

  Specijalna izvjestiteljica UN-a tokom sastanka izrazila je zadovoljstvo funkcionalnošću sistema koji joj je detaljno prezentiran, kao i izbalansiranim pristupom u radu Interresorne radne grupe Vlade FBiH za prevenciju i borbu protiv terorizma.

  U skladu s mandatom uspostavljenim Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a za ljudska prava, delegacija Specijalnog izvjestitelja UN-a za promociju i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u borbi protiv terorizma, od 13. do 20. januara boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, a u okviru koje su organizovani i brojni susreti s nadležnim organima u našoj zemlji.