Za poticaje malim i srednjim preduzećima Vlada FBiH izdvojila 2,7 miliona KM

  • 12.09.2022.
  • Za poticaje malim i srednjim preduzećima Vlada FBiH izdvojila 2,7 miliona KM