Utvrđeni amandmani na Prijedlog zakona o porezu na dohodak: Bez oporezivanja do 1.000 KM

  • 12.01.2023.
  • Utvrđeni amandmani na Prijedlog zakona o porezu na dohodak:  Bez oporezivanja do 1.000 KM