Premijer Novalić održao radni sastanak o putnoj komunikacija u TK i regulaciji korita Spreče

  • 26.08.2022.
  • Premijer Novalić održao radni sastanak o putnoj komunikacija u TK i regulaciji korita Spreče