FMRSP: Formirana radna grupa za izradu Strategije za unaprjeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2022 - 2027. godine

  • 01.12.2023.