U ponedjeljak potpisivanje Sporazuma o saradnji

  • 01.04.2022.
  • Federalna agencije za upravljanje oduzetom imovinom saopćila je da će u ponedjeljak (4. aprila 2022. godine) u 12:00 sati u Sarajevu (ul. Put života 2, prostorije Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, desno krilo zgrade Željezničke stanice) potpisati Sporazuma o saradnji s JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH.  

    Sporazum će potpisati direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić i direktor JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH Arben Murtezić.

    Iz ove federalne agencije navode da je cilj ovog sporazuma uspostavljanje saradnje u oblasti stručne edukacije državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u vezi s finansijskim istragama i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. 

    Napomena: Konferencija za medije bit će upriličena nakon potpisivanja sporazuma!

    Molimo da medijski pratite ovaj događaj!