Regionalna konferencija o unapređenju statusa osoba sa invaliditetom

 • 07.06.2022.
 • Regionalna konferencija o unapređenju statusa osoba sa invaliditetom

  Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji s Vladom Federacije BiH i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, povodom deset godina rada danas je organizovao regionalnu konferenciju pod nazivom „Deset godina rada na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju”.

  V.d. direktora Fonda Rijad Kremić istakao je da su osobe sa invaliditetom često neadekvatno prikazane, te se u fokusu prikazivanja ovih osoba često naglašava invaliditet, ističe onesposobljenje i zanemaruje sposobnost.

  - Ovom konferencijom htjeli smo podići svijest o sposobnosti i mogućnostima ovih osoba, te predstaviti pozitivne primjere. Potrebno je učiti iz iskustava osoba koje žive sa invaliditetom, razmjeniti iskustva sa zemljama u regiji, te se zalagati za konkretne socioekonomske poduhvate koji će unaprijediti status ovih osoba u BiH - kazao je Kremić. 

  Cilj ove konferencije je da se razmjene iskustva, analizira zakonski okvir koji reguliše prava osoba sa invaliditetom iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, te izradi niz preporuka za nadležne institucije, a s ciljem jačanja međuinstitucionalne i regionalne saradnje.

  Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača istakao je da država ima obavezu da osobama sa invaliditetom osigura jednake prilike, te da svi trebamo dati svoj doprinos i osigurati socioekonomsku uključenost tih osoba u svakodnevni život.

  - Kroz Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom, aktivno radimo na tome da sve  mjere koje će se u budućnosti poduzimati budu koncipirane tako da podstiču i afirmiraju učešće osoba sa invaliditetom u skladu s njihovim potrebama - kazao je  ministar Drljača.

  Današnja konferencija je okupila predstavnike Vlade FBiH, ministarstava, zakonodavne i izvršne vlasti, Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i službi za zapošljavanje, javnih institucija, privrednih društava, organizacija osoba sa invaliditetom, te međunarodne zajednice. Na konferenciji su učestvovali eksperti i predstavnici institucija iz Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije.

  Rukovodilac Odjeljenja za podsticanje zapošljavanja invalida pri Fondu za stipendije, razvoj, invalidnost i uzdržavanje Republike Slovenije Aleksandra Kuhar istakla je da je iskustvo Republike Slovenije pokazalo da je razmjena podataka između nadležnih organa jasno definisan način utvrđivanja zaposlenih invalida po poslodavcu bitno doprinio lakšem sprovođenju zakona u praksi, te da su zaživjeli i podsticaji za zapošljavanje. Dodala je da je prepoznavanje iskustava iz prakse bitan elemenat daljih unapređenja na ovom polju, te da je u tom smislu i saradanja na regionalnom i širem nivou dobrodošla.