Predstavnici Koordinacionog odbora saveza civilnih invalida FBiH( kosci) u Vladi FBiH

  • 10.12.2007.
  • Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom premijer Federacije BiH dr Nedžad Branković i federalni ministar rada i socijalne politike dr Perica Jelečević razgovarali su danas sa predstavnicima devet saveza civilnih invalida koji djeluju u okviru Koordinacionog odbora Saveza civilnih invalida FBiH, sa predsjedavajućim KOSCI-a Almasom Kulovićem na čelu.

    Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom premijer Federacije BiH dr Nedžad Branković i federalni ministar rada i socijalne politike dr Perica Jelečević razgovarali su danas sa predstavnicima devet saveza civilnih invalida koji djeluju u okviru Koordinacionog odbora Saveza civilnih invalida FBiH, sa predsjedavajućim KOSCI-a Almasom Kulovićem na čelu.

    Predstavnici saveza, koji na području Federacije BiH, u 66 kantonalnih i 120 općinskih udruženja, okupljaju preko 60.000 osoba sa invaliditetom ( slijepi, invalidi rada, građani oštećenog sluha, oboljeli od distrofije i multiple skleroze, paraplegičari i sl.) podržali su Vladine korake na daljnjem provođenju reformi u okviru socijalnog sektora, izražavajući spremnost da u ovim aktivnostima participiraju na partnerskim osnovama. Pri tome je pozitivnom ocijenjena dosadašnja, gotovo svakodnevna, saradnja sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike.

    - Vlada ima namjeru uspostaviti sistem u kojem će potpunu zaštitu uživati osobe kojima je ona i najpotrebnija, naglasio je premijer Branković, najavljujući da će u prvom kvartalu naredne godine biti obavljene kompletne provjere svih korisnika boračko-invalidske i socijalne zaštite.

    Savezi civilnih invalida očekuju da se u okviru reformi upravo u tom pravcu mijenjaju i postojeći zakoni i spremni su da konkretiziraju svoje inicijative i prijedloge i dostave Vladi FBiH na razmatranje, rečeno je, između ostalog, tokom današnjih razgovora.