Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudžača za javnu nabavku usluga - telekomunikacijske usluge - servisni link i dodatni back up link za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

  • 22.10.2019.