Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponudžaču za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (LOT 2)

  • 23.09.2019.