Obavještenje o javnoj nabavci usluga Federalnog ministarstva enerigije, rudarstva i industrije

  • 08.10.2018.
  • Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je dana 08.10.2018. godine, putem e-portala Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, meďunarodni javni poziv za nabavku usluga, pravnog lica kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u izradi tenderske dokumentacije, pripremi i provoďenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Tenderska dokumentacija može preuzeti na e-portalu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine na sljedečem linku https://www.ejn.qov.ba/