O sigurnosnoj situaciji u Federaciji BiH: Vlada će putem nadležnih organa učiniti sve da sigurnosna situacija ostane stabilna

  • 28.03.2024.
  • O sigurnosnoj situaciji u Federaciji BiH: Vlada će putem nadležnih organa učiniti sve da sigurnosna situacija ostane stabilna

    Vlada Federacije BiH razmatrala je na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu usmeno podnesenu informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) i Federalne uprave policije (FUP) o sigurnosnoj situaciji u Federaciji BiH.

    Vlada je primila na znanje ovu informaciju, te donesenim zaključkom zadužila FMUP i FUP da za narednu sjednicu pripreme pisanu informaciju o sigurnosnoj situaciji u Federaciji BiH koju će Vlada proslijediti Parlamentu Federacije BiH. Također, Vlada traži od FMUP-a i FUP-a da se maksimalno angažiraju, u skladu sa svojim nadležnostima, na dodatnoj sigurnosnoj stabilizaciji na području Federacije BiH, ali i Bosne i Hercegovine. Vlada traži od FMUP-a i FUP-a i da dodatno intenziviraju saradnju i koordinaciju sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i kantonalnim upravama policije da, svako iz svoje nadležnosti, podigne nivo sigurnosti građana, te radi na sprečavanju, otkrivanju i adekvatnom procesuiranju krivičnih djela.

    Zaključkom je precizirano da Vlada ostaje opredijeljena da predano nastavi raditi na ispunjavanju obaveza naše zemlje nakon dobijanja zelenog svjetla za otvaranje pregovora za članstvo u EU. Vlada zaključuje i da je sigurnosna situacija na području Federacije BiH stabilna, te da će putem nadležnih organa učiniti sve da tako ostane. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.