Najava Savjetovanja o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju u Federaciji BiH

  • 14.03.2024.
  • Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke obavještava da će sutra, u petak, 15.3.2024. godine, s početkom u 10 sati, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (ul. Obala Kulina bana br. 7) biti održano Savjetovanje o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju u Federaciji BiH o temi „Osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju“.

    Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ovo savjetovanje organizuje u saradnji sa visokoškolskim i drugim nadležnim ustanovama.

    Iz Ministarstva navode da su u okviru skupa najavljena izlaganja o Projektu SMEQA - prof. dr. Malik Čabaravdić (Univerzitet u Zenici), akreditaciji studijskih programa - pripremi visokoškolskih ustanova - prof. dr. sc. Luciana Boban (Sveučilište u Mostaru), te o osiguranju kvaliteta visokog obrazovanja zasnovanog na ishodima učenja - prof. dr. Dušanka Bošković (Univerzitet u Sarajevu).

    Događaju će učestvovati i predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH i kantonalnih ministarstava obrazovanja, Centra za informiranje i priznavanje dokumenata u oblasti visokog obrazovanja i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, te prorektori za kvalitet javnih visokoškolskih ustanova.

    Molimo da medijski pratite ovaj događaj!