Ministar Isak razgovarao sa komandantom EUFOR-a generalmajorom Lászlom Sticzom

 • 14.05.2024.
 • Ministar Isak razgovarao sa komandantom EUFOR-a generalmajorom Lászlom Sticzom

  Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak se sastao sa komandantom EUFOR-a generalmajorom Lászlom Sticzom.

  Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova je saopćeno da je ministar Isak čestitao komandantu Sticzu na preuzimanju odgovorne i visoke dužnosti, te mu zaželio uspješan profesionalni angažman u Bosni i Hercegovini.

  Na sastanku je razgovarano i o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u Federaciji BiH, te o drugim značajnim pitanjima od obostranog interesa, a ministar je komandanta informisao i o ključnim aktivnostima koje provodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

  General Sticz se zahvalio na dobrodošlici, te je istakao da je EUFOR pouzdan partner Bosne i Hercegovine, da je uloga EUFOR-a važna u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini, te da će doprinijeti i povoljnijem ambijentu u ispunjavanju prioriteta za pregovore za članstvo u EU.

  - Također je naglasio da su sigurnosne agencije, kao i ostale bh. institucije one koje imaju ključnu ulogu u kreiranju sigurnosnog okruženja, a da je uloga EUFOR-a da bude garant te sigurnosti i da podrži sve aktivnosti koje sigurnosne agencije poduzimaju na unaprjeđenju sigurnosne situacije u BiH. Tokom sastanka general Sticz je informisao ministra Isaka o aktivnostima patroliranja koje provodi EUFOR, te je naglasio da one nemaju za cilj da uznemiravaju građane nego da pruže osjećaj sigurnosti i pošalju poruku da je EUFOR prisutan u BiH – navodi se u saopćenju FMUP-a.

  Ministar Isak je poručio da je cilj Federalnog MUP-a i EUFOR-a isti, te da je to unaprjeđenje sigurnosnog ambijenta za sve građane BiH. Tom prilikom je predložio komandantu Sticzu pojačanje patrolnih aktivnosti u povratničkim naseljima gdje su se dešavali napadi na povratnike bez obzira na njihovu etničku pripadnost.

  - Na sastanku je zaključeno da će se razmotriti mogućnosti zajedničkih patrolnih aktivnosti EUFOR-a i policijskih službenika FUP-a u povratnička naselja na području Federacije BiH, a što prije svega zahtjeva razmjenu informacija i planiranje navedenih aktivnosti. Također je zaključeno da će se saradnja i razmjenjivanje informacija EUFOR-a i Federalnog MUP-a nastaviti i u budućnosti, a komandant Sticz je istakao još jednom da je EUFOR spreman pružiti podršku Federalnom MUP-u u unaprjeđenju sigurnijeg i stabilnijeg okruženja svim građanima BiH – saopćeno je iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.