Ministar Drljača upriličio prijem povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

 • 02.12.2022.
 • Ministar Drljača upriličio prijem povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

  Zamjenik premijera FBiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača danas je u Federalnom ministarstvu upriličio prijem za predstavnike reprezentativnih udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se obilježava 3. decembra.

  Ovom prilikom istaknuto je kako je u proteklom periodu urađeno mnogo posla na sistemskom rješavanju položaja i prava osoba sa invaliditetom, a poseban doprinos dalo je usvajanje Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, kao i izrada podzakonskih akata važnih za provedbu tog propisa, saopćeno je iz Ministarstva.

  - Razlog zašto ovoliko pažnje posvećujemo baš ovom propisu je taj što do sada nije postojao zakonski osnov za veoma važno i složeno pitanje finansiranja osnovne djelatnosti reprezentativnih organizacija, dodjelu i pravdanje sredstava. Imali smo takvo stanje da je veliki broj organizacija osnovan upravo zbog ostvarivanja šanse da apliciraju na dodjelu budžetskih sredstava, a da pri tome nisu ostvarivali ni osnovnu funkciju i ulogu zbog koje je njihovo osnivanje predviđeno. Usvajanjem ovog propisa, organizacije su dobile više motivacije da se angažuju i rade na pitanjima za koja se i osnivaju, a institucije tako sada imaju jasne partnere u kreiranju politika i rješenja u oblasti invaliditeta - izjavio je ministar Drljača.

  Kako se navodi u saopćenju Ministarstva, tokom prijema je istaknut i značaj donošenja zakona o  jedinstvenim   načelima  i okviru  materijalne  podrške  osobama  sa invaliditetom, koji je trenutno u formi nacrta. Naglašena je intencija tog propisa da se unaprijedi položaj osoba sa invaliditetom u društvu i njihova materijalna zaštita, a između ostalog, predviđa se da osnovica za priznata prava ne bude fiksna kao što je to do sada bio slučaj, nego da se ona usklađuje sa prosjekom plate u Federaciji BiH.

  Značajnim je navedeno i predstojeće donošenje zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH, a u čijoj izradi je kroz javnu raspravu učestvovala i zainteresovana populacija. Konstatovano je, također, da je primjenom Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima postupka medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja, otklonjena  diskriminacija kod utvrđivanja nastanka invaliditeta, jer se ono sada cijeni jednako za sve osobe sa invaliditetom, a ne po uzroku i načinu nastanka kao što je ranije bila praksa.

  -Ministarstvo je tokom ove godine predložilo i usvojilo više sistemskih propisa koji uređuju socijalnu politiku, te se nadam da će se ovakva pozitivna praksa nastaviti i u budućnosti. Također, fokus je bio na zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Kada je u pitanju njihovo ekonomsko osnaživanje i izlazak na otvoreno tržište rada ili pokretanje sopstvenog biznisa, učinjen je možda mali, ali ipak značajan korak, zahvaljujući aktivnostima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, te projektima pokrenutim i podržanim od domaćih i inostranih nevladinih organizacija, kao i predanom radu samih učesnika u tom procesu. Svjesni smo da je ovo složen i dugotrajan proces koji uključuje mnogo resora, truda i zalaganja svih nivoa vlasti. Međutim, obaveza svih nas je omogućiti dostojanstven život osobama sa invaliditetom, pružiti im usluge koje osiguravaju njihovo sudjelovanje na tržištu rada i u društvu, te radno okruženje prilagođeno njihovim potrebama - rekao je Drljača.

  Predstavnici udruženja zahvalili su ministru Drljači na dugogodišnjoj saradnji s ciljem poboljšanja položaja i prava osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, uručivši i prigodnu zahvalnicu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.