Ministar Delić učestvovao na UNDP radionici “Uklanjanje prepreka za učešće žena na tržištu rada i razvoj ženskog poduzetništva u BiH“

 • 31.05.2023.
 • Ministar Delić učestvovao na UNDP radionici “Uklanjanje prepreka za učešće žena na tržištu rada i razvoj ženskog poduzetništva u BiH“

  Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić učestvovao je kao panelista na radionici o temi “Uklanjanje prepreka za učešće žena na tržištu rada i razvoj ženskog poduzetništva u Bosni i Hercegovini” u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), a u okviru Projekta “Forum žena za razvoj”.

  To prilikom ministar je govorio o resornim programim, među kojima je posebno izdvojio osnivanje porodičnog fonda kojim će se objediniti svi vidovi podrške i naknada u oblasti socijalne zaštite porodice i djece, izradu Strategije demografskog razvoja FBiH kao osnovnog alata za kreiranje populacionih programa, te izradu socijalnih karata FBiH kao osnovnog alata za kreiranje kvalitetnih i mjerljivih programa podrške i pomoći u oblasti socijalne zaštite, kao i programe zapošljavanja teže zapošljivih kategorija, među kojima se žene posebno ističu.

  -Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje FBiH, prema posljednjim statistikama imamo 283.000 nezaposlenih osoba, ali da li je to doista stvarno stanje u ovom trenutku teško je reći. Nije tajna da na evidenciji nezaposlenih imamo i one koji nisu aktivni tražioci posla jer su već negdje zaposleni, da li u sivoj zoni ovdje ili negdje vani na tržištima, dok se na evidenciji vode zbog zdravstvenog osiguranja. Naš je plan raditi opsežnu reformu Zavoda i službi za zapošljavanje i već smo spremili prednacrt zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih koji nam je preduvjet da krenemo u ovu reformu odvajanja aktivnih od pasivnih tražilaca posla i konačno realne slike u oblasti nezaposlenosti. Ipak, kada su u pitanju žene, prema svim zvaničnim i nezvaničnim pokazateljima, veliki broj njih jesu stvarno nezaposlene i uglavnom u kategoriji teško zapošljivih, odnosno duže od pet godina nalaze se na evidenciji i uglavnom je to srednja stručna sprema koja treba različite edukacije i prekvalifikacije kako bi razvile vještine koje traži tržište digitalnog stoljeća - riječi su ministra Delića na današnjem panelu.

  Istakao je kao problem nisko plaćenih poslova koji nisu prihvatljivi kad se ukalkulišu svi troškovi koji nastaju po domaćinstvo od trenutka kad žena izlazi na tržište rada, počev od čuvanja djece, do prevoza u škole, produžene boravke za mlađe osnovce, brige o kućnim, neplaćenim poslovima i sličnom. Ministar smatra da je to sve demotivirajuće i obeshrabrujuće za žene  u slučaju da rihvate poslove koji ne mogu pokriti minimum troškova nastalih njenim zasnivanjem radnog odnosa.

  -Zbog svega navedenog mi rješenje vidimo u prekvalifikacijama, dodatnim edukacijama i osposobljavanjima za tržište rada i zbog toga je jedna od prvih naših aktivnosti u Ministarstvu bila razgovor sa Svjetskom bankom o nastavku, odnosno drugoj fazi projekta zapošljavanja koji fokus ima upravo na ženama iz kategorije obeshrabrenih, odnosno teže zapošljivih kategorija. Treba imati na umu da u ženama imamo ogroman ljudski potencijal koji može doprinijeti ukupnom društveno – ekonomskom razvoju, posebno na polju uslužnih djelatnosti koje su već izvjesno vrijeme kod nas deficitarne, ali s nedovoljno obučenog kadra. Uslužne djelatnosti imaju tred rasta u cijelom svijetu i plate u tom sektoru rastu, tako da je to sigurno jedno od rješenja koje treba imati u vidu kod kreiranja programa edukacija i prekvalifikacija - dodao je ministar.

  Naveo je i da je današnji politički dijalog koji organizuje UNDP jedna od važnih platformi koje trebaju postati redovna praksa, te da očekuje saradnju sa UNDP, UN Women BiH, UNPFA, USAID-om i svim drugim relevantnim organizacijama s kojima su već obavljeni preliminarni razgovori o modelima podrške socijalno ranjivim kategorijam, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.