Ministar Delić: Pripremljene izmjene i dopune Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom

 • 19.04.2024.
 • Ministar Delić: Pripremljene izmjene i dopune Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je izmjene i dopune Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom. Izmjene obuhvataju 10 članova i usmjerene su na unaprjeđenje postojećih zakonskih rješenja i rješavanje problema u provedbi zakona. Među ključnim izmjenama su redefiniranje pojma porodice, preciziranje obračuna prihoda po članu porodice umjesto po članu zajedničkog domaćinstva, te priznavanje prava na dječiji dodatak djeci oboljeloj od malignih bolesti bez obzira na prihode njihovih porodica. Ove izmjene su važne jer promovišu socijalnu pravdu i osiguravaju dodatnu podršku najranjivijim članovima društva, saopćeno je iz ovog ministarstva.

   

  Također, predložene su i dodatne restriktivne mjere kako bi se suzbile zloupotrebe, posebno u privatnom sektoru.

   

  - Imajući u vidu da se u praksi pojavio problem pribavljanja ažurnih podataka o prihodima članova zajedničkog domaćinstva, posebno iz poreznih evidencija, ocijenjeno je potrebnim postojeći model obračuna prihoda jasnije precizirati i učiniti fleksibilnijim na način da se isti ne obračunava za članove zajedničkog domaćinstva, nego za članove porodice. Nadalje, određena unaprjeđenja trenutnog zakonskog rješenja u pogledu obračuna prihoda predviđena su odredbom kojom je utvrđeno da se prilikom obračuna prihoda u obzir ne uzimaju prihodi ostvareni tokom mjeseca koji je neposredno prethodio mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava. Time je prevaziđen problem nemogućnosti nadležnih poreznih institucija da dostave toliko ažurne podatke što značajno utiče na vremensku dinamiku rješavanja podnesenih zahtjeva za ostvarivanje prava čime, u konačnici, dolazi do nezadovoljstva stranaka i povećanog broja pritužbi na rad centara za socijalni rad i opštinskih službi socijalne zaštite - pojasnio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

   

  Dodaju i daj je dodan novi stav kojim je propisana obaveza da se za članove porodice koji prihode ostvaruju u inostranstvu podaci o njihovim primanjima pribavljaju od nadležnih institucija zemlje u kojima se ti prihodi ostvaruju, kako bi na sve načine omogućili pravedniju raspodjelu sredstava predviđenih po osnovu ovog zakona.

   

  Također iz Ministarstva navode da se izmjene Zakona odnose i na utvrđivanje prihoda koji se uzimaju u obzir prilikom obračuna pri čemu su iz prihoda isključena primanja po osnovu propisa o zaštiti lica sa invaliditetom čime je ova odredba učinjena socijalno pravičnijom u odnosu na postojeću.

   

  Kako bi se izbjegla revizija rješenja po isteku trajanja prava od 12 mjeseci u izmjene je uneseno i produženje trajanja prava na dječiji dodatak do navršene 18. godine života djeteta.

   

  - Ove izmjene imaju za cilj pojednostaviti postupak obnove time što će nadležni centri i službe ove provjere raditi po službenoj dužnosti u predviđenim periodima tokom trajanja prava, bez potrebe da roditelji svake godine iznova podnose zahtjeve za obnove rješenja. Ovaj pristup olakšava strankama i institucijama i smanjuje administrativno opterećenje - pojasnio je ministar Delić.

   

  Predložene izmjene regulišu i postupanje institucija s zahtjevima koji su podneseni prije stupanja na snagu novih zakonskih odredbi, osiguravajući jednostavnu tranziciju i kontinuiranu podršku djece i porodica u skladu sa novim propisima, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.