Gender centar FBiH: Konferencija „Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv femicida i nasilja u porodici“

 • 05.12.2022.
 • Obavještavamo vas da Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine u utorak i srijedu (6.12. i 7.12.2022. godine) na Ilidži (u Hotelu Hills) organizira dvodnevnu konferenciju o temi „Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv femicida i nasilja u porodici“.

   

  Kako je istaknuto, konferencija se organizira u okviru provedbe projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“. Inače, projekt se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ faza II, a finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.

   

  Iz Gender centra FBiH ističu da je cilj konferencije jačanje saradnje institucija, ustanova i nevladinih organizacija u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici. Također, cilj je implementacija odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13) s posebnim fokusom na članove 37. i 39. ovog zakona, a koji se odnose na uspostavu koordinacionih tijela, izradu programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, te primjenu protokola o saradnji u ovoj oblasti, kao i pitanje femicida u bh. društvu.

   

  Napomena: Izjave za medije planirane su u utorak (6.12.2022. godine) u 12:30 sati!

   

  Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Fatima Bećirović, e-mail:  fatima.becirovic@gcfbih.gov.ba,  telefon 033/665-883, mobitel 061/721-755.

   

  Molimo da medijski pratite ovaj događaj!