FMON: Konferencija “Znanje kao univerzalna vrijednost - etički i moralni aspekti”

 • 07.05.2024.
 • Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke obavještava da u saradnji sa Akademijom nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje humanističkih nauka organizira Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom “Znanje kao univerzalna vrijednost - etički i moralni aspekti", koja će se održati sutra (srijeda, 8.5.2024. godine), u prostorijama ANU BiH, s početkom u 9:00 sati.

   

  Konferenciji će prisustvovati federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković.

   

  Iz Ministarstva navode da ova konferencija okuplja istaknute stručnjake iz različitih disciplina kako bi razmotrili važnost etičkih i moralnih dimenzija u kontekstu znanja kao univerzalne vrijednosti.

   

  Program konferencije obuhvaća nekoliko predavanja koja će istražiti različite aspekte ove teme, a među predavačima su eminentni stručnjaci iz područja humanističkih disciplina, prava, ekonomije, prirodnih znanosti i obrazovanja. Predavanja će se fokusirati na pitanja poput dogmatizacije znanosti, etičkih i moralnih dilema u primjeni novih tehnologija, uloge etike u pravu i ekonomiji, te druge relevantne teme.

   

  Molimo da medijski pratite ovaj događaj!